Közérdekű adatok

2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete és 18/2005. IHM rendelet 2. sz. melléklete alapján összeállított általános közzétételi lista. Az intézményre vonatkozólag nem értelmezhető közzétételi egységeknél a „nem releváns” felirat látható, ezzel jelezve, hogy az adott közérdekű adat a kórháznál nem áll rendelkezésre.

Közadatkereső rendszer (http://www.kozadattar.hu/)

 

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. Elérhetőségi adatok
(2024. január- dokumentációs osztályvezető)

II. Szervezeti struktúra, a szervezeti egységek feladatai
(2024. január – dokumentációs osztályvezető)

III. Intézmény vezetői
(2024. január -dokumentációs osztályvezető
)

IV. A kórház irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv – nem releváns

V. A kórház tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek – nem releváns

VI. A kórház által alapított közalapítványok – nem releváns

VII. Költségvetési szerv – nem releváns

VIII. Lapok – nem releváns

 

IX. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv 
(2024. január – jogtanácsos – archív 1 évig)

Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ)
Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.     Postai címe: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.     Telefonszáma.: (+361) 356-1522     Telefaxszáma: (+361) 375-7253     Elektronikus levélcíme: okfo@okfo.gov.hu     Honlapja: www.okfo.gov.hu    Ügyfélszolgálatának elérhetősége: Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság    Központi telefonszám: (+361) 919-0343     Ügyfélfogadás: http://www.enkk.hu/index.php/hun/elerhetosegek/ugyfelfogadas

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)
Székhelye, címe: 1139 Budapest, Váci út 73/A     Ügyfélszolgálat: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/elerhetoseg     Központi telefonszám: (+36-1) 350-2001     Központi telefaxszám: (+36-1) 298-2403     E-mail: neak@neak.gov.hu    
Honlap: http://www.neak.gov.hu

Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Tolna Vármegyei Kormányhivatal központi címe: 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. Pf.: 136     E-mail: hivatal@tolna.gov.hu     Telefon: (74) 529-871     Telefax: (74) 415-686     Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna     Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály elérhetőség és ügyfélfogadás: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/foosztalyok/nepegeszsegugyi-foosztaly

         Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

         1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
         telefon: 1/476-1100  
         tisztifoorvos@nngyk.gov.hu

         Belügyminisztérium
           Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.     
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.     
           Telefonszám: +36-1-441-1000     Ügyfélszolgálati telefon (nonstop): 1818; Külföldről: +36 (1) 550-1858     
           E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu     Levelezési cím: BM Civilkapcsolati és Ügyfélszolgálati Osztály, 1903 Budapest Pf. 314.    Sajtókapcsolat: sajto@bm.gov.hu, Tel.: +36-1-441-1641

 

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

I. Intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

II. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok – nem releváns

 

III. Közszolgáltatások

 

IV. Intézmény nyilvántartásai

V. Nyilvános kiadványok – nem releváns

VI. Döntéshozatal, ülések – nem releváns

VII. Intézmény döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok – nem releváns

VIII. Pályázatok
(folyamatosan frissül – közbeszerzési osztályvezető) – 2024. január archív 1 évig)

IX. Hirdetmények
(folyamatosan frissül – kommunikációs osztály) – archív 1 évig)

 

X. Közérdekű adatok igénylése
(felülvizsgálat/ frissítés 2024. január – adatvédelmi tisztviselő)

  • A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: (frissítve 2024. január – adatvédelmi tisztviselő – archív 1 évig)

                  2024-ben a benyújtott adatkérések száma (db): 1
                  a megválaszolt adatkérések száma (db): részben megválaszolva
                  az elutasított adatkérések száma (db): részben elutasítva

                  2023-ban a benyújtott adatkérések száma (db): 1
                  a megválaszolt adatkérések száma (db): 1
                  az elutasított adatkérések száma (db): 0

2022-ben a benyújtott adatkérések száma (db): 4
a megválaszolt adatkérések száma (db): 3
az elutasított adatkérések száma (db): 1

  • Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél – nem releváns.
  • A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek – nem releváns.
  • A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő , a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája, a vonatkozó általános szerződési feltételek szerkeszthető listája, fizetendő díjak általános jegyzéke, jogorvoslati tájékoztatás, kizárólagos jogot biztosító megállapodások.  – nem releváns.

XI. Közzétételi listák
(folyamatosan frissül – (2024. január – dokumentációs osztályvezető) 
Központi információs közadat nyilvántartás:
https://kif.gov.hu
NEAK publikus várólista:
https://jogviszony.neak.gov.hu/varolista_pub/

 

XII. Külső vizsgálatok, ellenőrzések listája
(2024. január – belső ellenőrzés – archív 1 évig)

GAZDÁLKODÁSI ADATOK

I. Működés eredményessége, teljesítmény
(2024. április – kontrolling osztályvezető. – archív 1 évig)

II. Működési statisztika
(2024. január – dokumentációs osztály  – archív 1 évig)

III. Éves költségvetések
(2024. január – finanszírozási és számviteli osztályvezető. – archív 10 évig)

IV. Költségvetés végrehajtása
(2024. január – finanszírozási és számviteli osztályvezető. – archív 10 évig)

V. Foglalkoztatottak
(2024. január – humánpolitikai osztályvezető. – archív 1 évig)

VI. Támogatások – nem releváns

VII. Szerződések
(2023. szeptember – gazdasági igazgatóság, titkárság – archív 5 évig)

VIII. Koncessziók – nem releváns

IX. Egyéb kifizetések – nem releváns

 

X. Európai Unió által támogatott fejlesztések
(2023. április – projekt gazdája –
archív 1 évig)

EFOP-1.8.21-18-2019-00062. Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása.

 

EFOP-2.2.19-17-2017-00087. Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése

 

XI. Közbeszerzés 
folyamatosan frissül  …(archívum elérése)…