Közérdekű archív adatok

Legalább 1 évig archívumban tartandó adatok.

Szervezeti, személyzeti archív, ÉRVÉNYTELEN adatok

közzétételi egységek és az adat megnevezése ARCHÍV, ÉRVÉNYTELEN adat
IX. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az I. pontban meghatározott adatai.

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 2015.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 2017.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 2018.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) 2020.

Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 2022.

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó ARCHÍV adatok

közzétételi egységek és az adat megnevezése ARCHÍV, ÉRVÉNYTELEN adat
I. Intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

Intézményre vonatkozó alapvető jogszabályok 2017.

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 2019.

Tűzvédelmi Szabályzat 2017.

III. Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

Térítésköteles szolgáltatások díjai

2019-07-10

2020-09-03

IV. Intézmény nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai.

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

nincs
VIII. Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

https://www.tmkorhaz.hu/kozerdeku-adatok/palyazati-eljarasok-szakmai-leirasa-eredmenyei-es-indokolasuk/ 
IX. Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.

https://www.tmkorhaz.hu/ 
XII. Vizsgálatok, ellenőrzések listája és nyilvános megállapításai

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.
2. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.

ARCHÍV, ÉRVÉNYTELEN adat:

ellenőrző szervezet megnevezése:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019-01-10

ellenőrzés tárgya:
ÁSZ jelentésben rögzített hiányosságok és szabálytalanságok tisztázására irányuló vizsgálat, a vonatkozó dokumentumok ellenőrzése (ÁEEK/3123-4/2019.).

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
AEEK_3123_18_2019

 ellenőrző szervezet megnevezése:
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI)

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019-02-25

ellenőrzés tárgya:
352/2017. 1§ (1) és (2) bek. működési, ill. ösztönző támogatás.

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Ellenőrzési jelentés még nem érkezett.ellenőrző szervezet megnevezése:
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019.

ellenőrzés tárgya:
A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, az előállított termékek és szolgáltatások átadás- átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) BM rendeletben foglaltak betartása (32565-4/2019 és ELL AEEK/44743-2/2019).

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Az EMMI belső ellenőrzési főosztálya a 2018. évi beszerzések vonatkozásában elvégzett ellenőrzéssel kapcsolatban, általános megállapításokat, javaslatokat fogalmazott meg.ellenőrző szervezet megnevezése:
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019-05-21

ellenőrzés tárgya:
A sebészeti szakrendelés tevékenységének ápolás szakfelügyeleti, valamint kórházhigiénés ellenőrzése – helyszíni vizsgálat 2019.06.05-én (TO/NEF/00517-1/2019).

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Szakrendelő környezeti feltételei biztosítottak, szakmai környezet rendezett. Eszköz tisztaság, betegdokumentáció rendje, szabályozottsága megfelelő. Hiányosság nem került feltárásra.ellenőrző szervezet megnevezése:
SGS Hungária Kft.

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019.06.26-27 és 2019.07.11-12

ellenőrzés tárgya:
ISO 9001, MEES és ISO 14001 szabványok szerinti tanúsítás felülvizsgálati auditja.

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Ellátási események nyomon követésére és az élelmiszer-biztonsági folyamatok felügyeletére vonatkozó megállapítások.ellenőrző szervezet megnevezése:
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019-09-27

ellenőrzés tárgya:
Belgyógyászati utógondozó osztály gyógyszerelési tevékenységének ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése 2019.10.7-én (TO/NEF/00746-1/2019).

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Fokozottan ellenőrzött szerek tárolójának rögzítése. Katéterzsákra, infúziókra, branül/kanülre, gyógyszerek rendszerezésére vonatkozó megállapítások.ellenőrző szervezet megnevezése:
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019-09-27

ellenőrzés tárgya:
Ideggyógyászati osztály gyógyszerelési tevékenységének ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése 2019.10.11-én (TO/NEF/00747-1/2019).

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Hiányosság nem került feltárásra.ellenőrző szervezet megnevezése:
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019-10-29

ellenőrzés tárgya:
Kórházi védőnők szoptatást támogató környezetének szakfelügyeleti vizsgálata 2019.11.12-13. (TO/NEF/00805/2019.).

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
A szakmai szabályoknak megfelelő működés. ellenőrző szervezet megnevezése:
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019-11-05

ellenőrzés tárgya:
Urológia-Gégészet mátrix osztály átfogó ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése (TO/NEF/00795-3/2019.).

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Higiénés és dokumentálási észrevételek.ellenőrző szervezet megnevezése:
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019-11-07

ellenőrzés tárgya:
Sebészeti osztály átfogó ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése (TO/NEF/00795-4/2019.).

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Veszélyes hulladék tárolására vonatkozó észrevételek.ellenőrző szervezet megnevezése:
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019-11-11

ellenőrzés tárgya:
Traumatológia-Ortopédia összevont osztály átfogó ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése.

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Higiénés és dokumentálási észrevételek, működési nyilvántartással, tárolással, rendezettséggel kapcsolatos problémák (TO/NEF/00795-5/2019.).ellenőrző szervezet megnevezése:
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019-11-12

ellenőrzés tárgya:
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás és szakellátás ápolás-szakfelügyeleti ellenőrzése 2019.11.25-én (TO-04/NEO/03016-1/2019 és TO/NEF/00795-6/2019.).

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Az ellenőrzés során nem volt hiányosság. 


 

XIII. Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai.

ARCHÍV, ÉRVÉNYTELEN adat:

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019-11-12

ellenőrzés tárgya:
.

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
.

 

 

 

Gazdálkodási ARCHÍV, ÉRVÉNYTELEN adatok

közzétételi egységek és az adat megnevezése ARCHÍV, ÉRVÉNYTELEN adat
I. Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

https://www.tmkorhaz.hu/kozerdeku-adatok/mukodes-eredmenyessege-teljesitmeny/
II. Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

Betegforgalom2019

Betegforgalom2020

III. Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése.

 https://www.tmkorhaz.hu/eves-koltsegvetesek/
IV. Költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója.

ttp://portal.tmkorhaz.hu/szamviteli-beszamolok/
V. Foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok.
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege. 
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

ARCHÍV, ÉRVÉNYTELEN adat:

2017. I. negyedév

vezetők egyéb alkalmazottak összesen
Átlagos létszám (fő) 54 1410 1464
Kifizetett illetmény összesen (alap bruttó bér Ft) 23785100 328251150 352036250
Juttatások és költségtérítések összesen (munkába járás Ft) 303965 7932854 8236819

2017. II. negyedév

vezetők egyéb alkalmazottak összesen
Átlagos létszám (fő) 54 1412 1466
Kifizetett illetmény összesen (alap bruttó bér Ft) 23735100 328251150 351986250
Juttatások és költségtérítések összesen (munkába járás Ft) 326813 8545553 8872366

2017. III. negyedév

vezetők egyéb alkalmazottak összesen
Átlagos létszám (fő) 52 1424 1476
Kifizetett illetmény összesen (alap bruttó bér Ft) 22317700 308785600 331103300
Juttatások és költségtérítések összesen (munkába járás Ft) 312921 8509046 8821967

2017. IV. negyedév

vezetők egyéb alkalmazottak összesen
Átlagos létszám (fő) 50 1444 1494
Kifizetett illetmény összesen (alap bruttó bér Ft)     0
Juttatások és költségtérítések összesen (munkába járás Ft)     0

 

közzétételi egységek és az adat megnevezése ARCHÍV, ÉRVÉNYTELEN adat
VII. Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

 https://www.tmkorhaz.hu/kozerdeku-adatok/szerzodesek/
X. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. A dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával.

EU támogatott fejlesztések – ARCHÍV
XI. Közbeszerzés

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről). Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.

https://www.tmkorhaz.hu/kozbeszerzes/