Szociális munkás szolgálat

Az intézményben felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szociális munkások segítik a betegellátás szociális területeit. Munkájuk során együttműködnek a szakdolgozókkal, az orvosokkal, valamint a háttérterület munkatársaival.

Szükség esetén felveszik a kapcsolatot a beteg hozzátartozóival, kapcsolatot ápolnak a területi családsegítő szolgálattal és a vármegye szociális szolgáltató intézményeivel.

Szociális anamnézist végeznek, mely alapján felmérik a beteg pszichoszociális helyzetét. Segítséget nyújtanak a betegek szociális ügyeinek intézésében (táppénz, segély ügyintézés, gyógyászati segédeszköz beszerzés, munkanélküli ellátások, betegszállítás stb.)

Szükség esetén kapcsolatot építenek és tartanak a beteg családjával, vizsgálják a kórházból való elbocsátás szociális feltételeit. 

A kórház szociális munkás szolgálatát a 06 74/ 501-500/ 208 -as melléken érhetik el.