Vizsgálatok, ellenőrzések listája

ellenőrző szervezet megnevezése:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019-01-10

ellenőrzés tárgya:
ÁSZ jelentésben rögzített hiányosságok és szabálytalanságok tisztázására irányuló vizsgálat, a vonatkozó dokumentumok ellenőrzése (ÁEEK/3123-4/2019.).

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
2019-02-20, AEEK_3123_18_2019. számú felhívás intézkedések megtételére. Az első megállapításokra végrehajtott intézkedések nyomán az ellenőrzés folytatódott, majd 2020-07-08 keltezésű Beszámolóval (ÁEEK/24965-20/2020. és ÁEEK/24965-21/2020.) lezárult, további intézkedési igény nincs. 

 ellenőrző szervezet megnevezése:
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI)

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019-02-25

ellenőrzés tárgya:
352/2017. 1§ (1) és (2) bek. működési, ill. ösztönző támogatás.

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Ellenőrzési jelentés még nem érkezett.ellenőrző szervezet megnevezése:
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019.

ellenőrzés tárgya:
A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, az előállított termékek és szolgáltatások átadás- átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) BM rendeletben foglaltak betartása (32565-4/2019 és ELL AEEK/44743-2/2019).

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Az EMMI belső ellenőrzési főosztálya a 2018. évi beszerzések vonatkozásában elvégzett ellenőrzéssel kapcsolatban, általános megállapításokat, javaslatokat fogalmazott meg.ellenőrző szervezet megnevezése:
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019-05-21

ellenőrzés tárgya:
A sebészeti szakrendelés tevékenységének ápolás szakfelügyeleti, valamint kórházhigiénés ellenőrzése – helyszíni vizsgálat 2019.06.05-én (TO/NEF/00517-1/2019).

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Szakrendelő környezeti feltételei biztosítottak, szakmai környezet rendezett. Eszköz tisztaság, betegdokumentáció rendje, szabályozottsága megfelelő. Hiányosság nem került feltárásra.ellenőrző szervezet megnevezése:
SGS Hungária Kft.

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019.06.26-27 és 2019.07.11-12

ellenőrzés tárgya:
ISO 9001, MEES és ISO 14001 szabványok szerinti tanúsítás felülvizsgálati auditja.

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Ellátási események nyomon követésére és az élelmiszer-biztonsági folyamatok felügyeletére vonatkozó megállapítások.ellenőrző szervezet megnevezése:
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019-09-27

ellenőrzés tárgya:
Belgyógyászati utógondozó osztály gyógyszerelési tevékenységének ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése 2019.10.7-én (TO/NEF/00746-1/2019).

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Fokozottan ellenőrzött szerek tárolójának rögzítése. Katéterzsákra, infúziókra, branül/kanülre, gyógyszerek rendszerezésére vonatkozó megállapítások.ellenőrző szervezet megnevezése:
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019-09-27

ellenőrzés tárgya:
Ideggyógyászati osztály gyógyszerelési tevékenységének ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése 2019.10.11-én (TO/NEF/00747-1/2019).

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Hiányosság nem került feltárásra.ellenőrző szervezet megnevezése:
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019-10-29

ellenőrzés tárgya:
Kórházi védőnők szoptatást támogató környezetének szakfelügyeleti vizsgálata 2019.11.12-13. (TO/NEF/00805/2019.).

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
A szakmai szabályoknak megfelelő működés. ellenőrző szervezet megnevezése:
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019-11-05

ellenőrzés tárgya:
Urológia-Gégészet mátrix osztály átfogó ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése (TO/NEF/00795-3/2019.).

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Higiénés és dokumentálási észrevételek.ellenőrző szervezet megnevezése:
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019-11-07

ellenőrzés tárgya:
Sebészeti osztály átfogó ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése (TO/NEF/00795-4/2019.).

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Veszélyes hulladék tárolására vonatkozó észrevételek.ellenőrző szervezet megnevezése:
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019-11-11

ellenőrzés tárgya:
Traumatológia-Ortopédia összevont osztály átfogó ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése.

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Higiénés és dokumentálási észrevételek, működési nyilvántartással, tárolással, rendezettséggel kapcsolatos problémák (TO/NEF/00795-5/2019.).ellenőrző szervezet megnevezése:
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2019-11-12

ellenőrzés tárgya:
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás és szakellátás ápolás-szakfelügyeleti ellenőrzése 2019.11.25-én (TO-04/NEO/03016-1/2019 és TO/NEF/00795-6/2019.).

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Az ellenőrzés során nem volt hiányosság. ellenőrző szervezet megnevezése:
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2020-01-09

ellenőrzés tárgya:
A Tüdőgyógyászati Osztály és a Központi Intenzív Osztály ápolás szakfelügyeleti és higiénés ellenőrzése (TO/NEF/0055-2/2020.).

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Ápolásszakmai hiányosság nem került feltárásra, a betegellátás a szakmai protokolloknak megfelelően történik.ellenőrző szervezet megnevezése:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2020-07-02

ellenőrzés tárgya:
Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés, az egészségügyi intézménynél a belső kontrollrendszer működésének, a pénzügyi gazdálkodás, a vagyongazdálkodás szabályszerűségének és az integritás szemlélet érvényesülésének tárgyában (ÁEEK/48701-11/2020.).

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
2020-10-15 keltezésű Jelentés (ÁEEK/48701-51/2020.), ÁEEK/48701-53/2020. 

 ellenőrző szervezet megnevezése:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2020-11-23

ellenőrzés tárgya:
A 18250. számú ÁSZ jelentésre készített intézkedési terv egyes feladatainak utóellenőrzése (ÁEEK/78621-4/2020.).

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Az ellenőrzés eredményéről még nincs információ.ellenőrző szervezet megnevezése:
Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ)

ellenőrzés bejelentése/kezdése:
2021-05-17

ellenőrzés tárgya:
A belső kontrollrendszer működésének, a pénzügyi gazdálkodás, a vagyongazdálkodás szabályszerűségének és az integritás szemlélet érvényesülésének ellenőrzéséről című jelentésben (ÁEEK/48701-51/2020.) szereplő megállapítások hasznosulásának utóellenőrzése (OKFŐ/33182-2/2021.).

ellenőrzés nyilvános megállapításai:
Az ellenőrzés eredményéről még nincs információ.