Gépjárművek behajtási rendje

Tájékoztatás a 2024. évi behajtási díjakról és a behajtási rendről!

 Tisztelt Betegek és Hozzátartozók!
Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház gépjárművek behajtási rendjéről szóló IG1613 számú Igazgatói Utasítása, a 2024. évre vonatkozóan módosult. Az aktuális díjak:

NAPI BEHAJTÁSI JEGY:

Hétköznap és hétvégi munkanap Szombat (ha nem munkanap), Vasárnap, ünnepnap
0 – 30 perc ingyenes az első 2 óra ingyenes
30 – 60 perc 400 Ft 3. és 4. óra 400 Ft/óra
60 perctől minden megkezdett óra 600 Ft/óra 5. órától 600 Ft/óra
napi maximum 5 000 Ft napi maximum 5 000 Ft

IDŐSZAKOS BEHAJTÁSI ENGEDÉLY:

2023. január 21-től csak az alábbiak szerint megváltott behajtási engedélyek érvényesek.

    ÉVES FÉLÉVES NEGYEDÉVES
KEDVEZMÉNYES

Az intézményben eü. szolgálati jogviszonyban, megbízási szerződéssel, közreműködői szerződéssel dolgozók. Rezidens, háziorvos, kórházi nyugdíjas*. B.Braun dialízisközpont, MaMMa Zrt. és a Területi Vérellátó helyi dolgozói. 24 500 Ft 14 400 Ft 10 000 Ft
Egy háztartásban élők 2. gépjárműjére vonatkozóan** 17 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft
NORMÁL A fenti kategóriába nem tartozók részére. 100 000 Ft 60 000 Ft 40 000 Ft
  Érvényességi idő Január 1-től a következő év január 20-ig. A vásárlás napjától számított 6. hónap utolsó napjáig, de legkésőbb a kiváltás évét követő év január 20. napjáig. A vásárlás napjától számított 3. hónap utolsó napjáig, de legkésőbb a kiváltás évét követő év január 20. napjáig

* Aki kórházi alkalmazottként vonult nyugdíjba és a kórházzal fennállt legalább 5 éves folyamatos jogviszonyt tud igazolni.
** Csak az egy háztartásban élők és behajtási szerződéssel külön-külön rendelkezők részére, ha írásban kérelmezik az egy háztartásban élők behajtási engedély kedvezményének érvényesítését.

Az IDŐSZAKOS BEHAJTÁSI ENGEDÉLY a behajtási szerződés megkötésével jön létre.
A szükséges dokumentumok kedvezményes behajtási engedély esetén: 2. számú melléklet és a 10. számú melléklet (lásd lentebb).
A szükséges dokumentumok normál behajtási engedély esetén: 3. számú melléklet és a 10. számú melléklet (lásd lentebb).

Aki az előző évről már rendelkezik IDŐSZAKOS BEHAJTÁSI ENGEDÉLLYEL, annak nem kell új szerződést kötnie, hanem a 13. számú melléklet (lásd lentebb) kitöltésével nyilatkozik a behajtási szerződésének meghosszabbításáról.

A behajtási engedély meghosszabbítása vagy új igénylése, minden év január 10-től folyamatosan lehetséges. Az igénylések leadása és a díj befizetése az intézmény pénztárában történik. A pénztár megközelíthető a Wesselényi u-i porta felől, a Főigazgatóság épületében, nyitvatartás: H-P 8:00-14:30.

Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel az ügyben, úgy kérjük hívják a Gazdasági igazgatóságot (74/501-615) vagy a Jogi osztályt (74/501-686).
Panasz, reklamáció e-mailen, a gazdasagiigazgato@tmkorhaz.hu címen tehető. Csak írásos bejelentés nyomán történik meg a reklamáció kivizsgálása és megválaszolása.

A behajtás rendjére vonatkozó főbb szabályok:

  • A parkolók nem őrzött területek. A gépjárműben elhelyezett értéktárgyakért a kórház felelősséget nem vállal. A parkolót az igénybevevő a saját felelősségére használja, az esetlegesen bekövetkező károkért (például a gépjárműre eső letört faág által okozott kárért) a kórház felelősséget nem vállal;
  • a kórház területére behajtó és napi behajtási engedélyt váltó személy a szabályokat elfogadja és betartja;
  • időszakos behajtási engedély esetén szerződés megkötése szükséges;
  • a szerződésben a kérelmező személy vállalja a közlekedési, várakozási és megállási szabályok betartását;
  • a közlekedési, várakozási és megállási szabályok súlyos megszegése (az utasítás 6. pontja példálózó felsorolást ad) pótdíj, illetve kötbér fizetési kötelezettséggel járnak (pótdíj, illetve kötbér mértékét lent az 1. sz. melléklet tartalmazza);
  • a szabályszegésről fényképet készít a Biztonsági Szolgálat;
  • az intézmény területén gépjárművel közlekedők az általuk – a közlekedési és behajtási szabályok megsértésével – okozott kárért felelősséggel tartoznak és a kárt a vonatkozó jogszabályok szerint megtéríteni kötelesek;
  • adatkezelési szabályok és tájékoztató;
  • a pótdíj-, illetve kötbér tartozások behajtásra kerülnek;
  • a kórház a tartozások behajtásával harmadik személyt bízhat meg.

Kérjük tekintsék meg az utasítást és mellékleteit:

Gépjárművek behajtási rendje:IG1613 Gépjárműbehajtás rendje 2024 01

 

 

Kis Zoltán főigazgató