Panasztételi lehetőségek

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZOK ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, ILLETVE AZ ELBÍRÁLÁSÁRÓL

A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház az alábbiakban tájékoztatást ad a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 29. §-a, valamint a belső szabályzat által előírtakról.

A panasz alakja és benyújtásának módja:

  • Írásban
    A panaszt írásban, kézzel írt vagy nyomtatott formában, aláírással ellátva kell benyújtani, személyesen vagy postai úton az alábbi címre:

Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
Főigazgatóság
7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 5-7.

  • Szóban
    A panasz szóban történő előterjesztésére az írástudatlan, vagy az egészségügyi állapota miatt írásképtelen személy jogosult. A szóbeli panasz – egyeztetett időpontban – a Főigazgatóságon tehető meg, ahol azt jegyzőkönyvezik.

 

Amennyiben a panaszos telefonon vagy elektronikus levélben (e-mail) kíván panaszt tenni, úgy a kórház tájékoztatja, hogy milyen módon történhet a panasz benyújtása.

A panaszban mindig meg kell jelölni azt a postai címet, melyre a panaszos a választ várja.

A Kórház a panasz vizsgálatát mellőzheti, ha azonosítatlan személy általi bejelentés történt vagy ismeretlen a panaszt benyújtó címe/válaszadási címe vagy, ha nem a jelen tájékoztatóban foglalt módok egyikén kerül a panasz benyújtásra vagy, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységtől vagy a tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát.

A panaszok kivizsgálására a főigazgató – távollétében a főigazgató-helyettes – jogosult. Főigazgató delegálhatja a hatáskört az adott ügyben kompetens igazgatónak.

A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház, 30 munkanapon belül köteles a panaszosnak írásban választ adni.