HEFOP 4.4

HEFOP 4.4 projekt – Egészségügyi információtechnológia fejlesztés a Dél-Dunántúli Régióban
Tájékoztató

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórházában a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) keretében az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásával olyan intézményen belüli integrált informatikai rendszer került kialakításra, amely – kapcsolódva a Dél-Dunántúli, Észak-Alföldi és Észak-Magyarországi mintarégiók egészségügyi intézményei közti Internetes kommunikációt biztosító ún. intézményközi informatikai rendszerhez (röviden: IKIR) – lehetővé teszi valamely intézményben kezelt beteg kezelőorvosának, hogy a beteg bármely más, a rendszerhez csatlakozott kórházban, rendelőintézetben keletkezett egészségügyi dokumentumait lekérdezze, megtekintse; sürgős esetben azonnal, egyébként a beteg regisztrációját követően.

Az intézményközi informatikai rendszer célja az eredményes gyógykezelés elősegítése a beteg rendszerben lévő korábbi egészségügyi adatai elérhetőségének megteremtésével. Az adatokat az egészségügyi ellátásban résztvevő munkatársak kezelik, akik az adatokhoz csak a jogszabályokban meghatározott módon férhetnek hozzá. Az intézmények minden dolgozóját köti a személyes adatokra vonatkozó titoktartás kötelezettsége.

A három mintarégióban működő informatikai rendszeren keresztül az adatokhoz, a beteg dokumentumaihoz való hozzáférésről a beteg egy nyilatkozattal betegrendelkezés formájában dönt, hozzáférési jogosultságra vonatkozó rendelkezéseit bármikor módosíthatja. A rendelkezéstől az egészségügyi intézmény dolgozói csak sürgősségi ellátás esetében, a törvényben meghatározott módon térhetnek el. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az adattovábbítás, ezáltal a megfelelő tájékoztatás megtiltása a gyógykezelésre nézve kedvezőtlen következményekkel is járhat, amelyekért ilyen esetben a felelősség a beteget terheli.

Az IKIR projektben összesen 39 egészségügyi szolgáltató intézmény (klinika, kórház és szakrendelő) valamint közel 260 háziorvos vesz részt, a Dél-Dunántúli régióban 8 intézmény (Baranya Megyei Kórház, Barcsi Rendelőintézet, Kaposi Mór Oktatókórház, Kaposvári Egyetem, Paksi Rendelőintézet, Pécsi Tudományegyetem, Szigetvári Kórház, Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza).

A betegadatok biztonsága és a jogi szabályozásnak való megfelelés érdekében a kialakított megoldás a betegek adatainak kezelését, tárolását továbbra is a csatlakozó intézményekre bízza és azok elektronikus elérhetőségét valósítja meg a többi helyszínről. Ehhez kapcsolódóan a HEFOP 4.4. számos, az intézményekben megvalósuló fejlesztést is lehetővé tett a forrásból biztosított projektsorozat keretében.

Az IKIR rendszer lelke egy ún. „üzenetközvetítő motor”, amely egyfajta közvetítő feladatot valósít meg az egészségügyi intézmények közötti biztonságos dokumentumkeresés és lehívás, előjegyzések/beutalások kezelése, egészségügyi szolgáltatáskérés-válasz üzenetek továbbítása révén. Így a vizsgálatok megismétlése helyett a páciensről a rendszer kedvezményezettjeinél meglévő adatok hozzáférhetővé válnak az őt kezelő orvos részére. Az információ elektronikus mozgatásával megvalósul, hogy a beteget követi az adat a jelenlegi gyakorlattól eltérően, ahol még nagyrészt a beteg követi az adatot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a beteg részére az ellátás színvonala javul, hisz kevesebb utazással és utánajárással kapja meg ugyanazt a szolgáltatást.

Az IKIR a háziorvosok részére biztosítja a betegeiről más egészségügyi ellátó tagintézményben keletkezett adatokhoz való hozzáférést, azok elektronikus elérését, valamint az azok közötti keresést. Emellett a háziorvosnak lehetősége van betegét elektronikusan beutalni a további tagintézményekbe a szükséges ellátásra, visszajelezve betegének az ellátás várható időpontjáról. Emellett regisztrálhatja betegeit az IKIR-be, akik ezt követően már maguk is megtekinthetik a számukra kijelölt időpontokat, valamint módosíthatják is azokat. Emellett az IKIR Portál felületén, az egyes szolgáltatások, és a betegeket érintő információk elérésén, keresésén túl, számos az ellátást segítő információ is elérhető.

Azon betegek számára, akik Ügyfélkapus belépéssel* rendelkeznek, Interneten keresztül (www.kezelnet.hu) a rendszer a következő lehetőségeket biztosítja:

  • A beteg megtekintheti a résztvevő intézményekben keletkezett saját egészségügyi dokumentumait.
  • Rendelkezhet arról, hogy ki férhet hozzá egészségügyi dokumentumaihoz.
  • Megtekintheti, hogy az adott időpontig ki kérte le dokumentumait.
  • Saját maga részére – nem beutalóköteles szakrendeléseken – előjegyzés-szerűen szolgáltatást rendelhet meg. Ugyanezt egyébként telefonos ügyfélszolgálat is lehetővé teszi.

* Az Ügyfélkapu a Magyar Kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel biztonságosan kapcsolatba léphessenek elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel. Az Ügyfélkapu awww.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon található, a www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu oldalon.