Ápolói Hitvallás

florence

 

„Az ápolás tudomány az ismeretek elsajátítását illetően, és
művészet az ismeretek alkalmazását illetően.”

   Florence Nightingale
(1820 –1910)

ÁPOLÓI, SZAKDOLGOZÓI HITVALLÁS 

 • Küldetésünk betegeink személyiségének tiszteletben tartása mellett a beteg által elvégezni nem tudott szükségletek kielégítéséhez rendelkezésre állni, biztonságos környezetben minőségi ápolást nyújtani.
 • Célunk, az ápolás filozófiájához hűen az ellátás minden szintjén a beteg, kiszolgáltatott embert minden tudásunkkal és igyekezetünkkel szolgálni.
 • Feladatunk nem csak a megromlott egészség helyreállításában való közreműködés, hanem az egészségi állapot megőrzésének segítése illetve a betegségek megelőzésében való részvétel.
 • Tudásunkat folyamatosan gyarapítva lépést tartani a technikai fejlődéssel.
 • Új ismeretek elsajátításával, saját kutatásainkkal részt venni az ápolástudomány fejlődésében.
 • Fokozott figyelmet fordítani empátiás magatartásunkra, a betegeinkkel való humánus bánásmódra.
 • Ismerjük a szakdolgozók Etikai kódexét, a betegek és haldoklók jogait, a titoktartás szabályait, azokat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.
 • Partnerek vagyunk alapfeladatunkon túl az egészségfejlesztési, rehabilitációs, betegoktatási, minőségfejlesztési törekvésekben.
 • Az ápolás orvosi tevékenységtől függő részeiben az orvosi utasításokat a lehető legpontosabban végrehajtjuk.
 • Teljes felelősséget vállalunk az orvosi ellátástól független tevékenységeinkért.
 • Törekszünk a jó közösségi szellem létrehozására és fenntartására a betegekkel, munkatársakkal, társszakmákkal és más munkaterületeken tevékenykedőkkel.
 • Képesek vagyunk mindazon feladatok ellátására, amelyet az Egészségügyi törvény, a vonatkozó kormány és miniszteri rendeletek, kórházi utasítások előírnak.

„Nem kell Florence Nightingale – nek lenni ahhoz, hogy szebbé tegyük a világot. Saját kicsiny világunkban már holnap reggel elkezdhetjük, amikor az emberekkel, a betegeinkkel találkozunk. Másokkal jót tenni nem kötelesség, hanem öröm, amely saját egészségünket és boldogságunkat is szolgálja.”

Pappné Kozma Krisztina
Ápolási igazgató