Felföldi László pécsi megyéspüspök látogatott el a Tolna Vármegyei Balassa János Kórházba

A püspök úr, minden formaságot mellőzve, kíséret nélkül érkezett a kórházba, ahol dr. Vidáné dr, Szücs Mária Ph.D. orvos igazgató, Pappné Kozma Krisztina ápolási igazgató, Kósáné László Anikó ápolásiigazgató-helyettes, dr. Almási István orvosigazgató-helyettes, valamint Vég Beáta kórházlelkészségi koordinátor fogadták és kalauzolták végig az intézményen. Felföldi László tájékozódni jött kórházlelkészségének itteni tevékenységéről, az intézményben ugyanis az egyházmegye 13 szekszárdi önkéntese teljesít karitatív szolgálatot, heti rendszerességgel látogatják a lelki támogatást igénylő betegeket a kórház osztályain.

A kép bal szélén álló Felföldi László püspököt a vele szemközt álló Pappné Kozma Krisztina ápolási igazgató tájékoztatja a rendelőintézet előcsarnokában. Mögöttük karéjban a delegáció tagjai állnak. Balról jobbra: ég Beáta kórházlelkészségi koordinátor, Farkasné Károly Dóra gazdasági nővér, dr. Vidáné dr. Szücs Mária orvos igazgató, Ancsin Attila rendelőintézetvezető-helyettes, Drinóczi Anita rendelőintézet-vezető, Kósáné László Anikó ápolásiigazgató-helyettes.
A delegáció a Rendelőintézetben. Balról jobbra: Felföldi László püspök úr, Vég Beáta kórházlelkészségi koordinátor, Farkasné Károly Dóra gazdasági nővér, dr. Vidáné dr. Szücs Mária orvos igazgató, Ancsin Attila rendelőintézetvezető-helyettes, Drinóczi Anita rendelőintézet-vezető, Kósáné László Anikó ápolásiigazgató-helyettes, Pappné Kozma Krisztina ápolási igazgató. Fotó: tmkorhaz

A Rendelőintézet épületében Püspök úr Drinóczi Anita rendelőintézet-vezetővel és helyettesével, Ancsin Attilával találkozott, majd egy nagy sétát tett a kórház 12 hektáros parkjában kísérőivel, végigjárva a központi részen kialakított „Egészség tanösvény” állomásait. Elidőzött az ápolók ligetében, az ápolók fája és Florence Nightingale, az ápolásszakma alapítójának emléklámpása előtt. Megtekintette az 1930-as években épült, kupolás főépületet és a Műtőblokkot.

A kórház vezetői és a középen álló püspök sétára indulnak a kórházparkban. Háttérben a Rendelőintézet épülete látszik.
Püspök úr az őt fogadó kórházi vezetőkkel sétára indul a kórházparkban. (j-b) dr. Almási István, Felföldi László, dr. Vidáné dr. Szücs Mária, mögöttük (b-j) Pappné Kozma Krisztina, Kósáné László Anikó és Vég Beáta Fotó: tmkorhaz

A látogatás a „D” épületben zárult, ahol Püspök úr először végigjárta a felújított Onkológiai és Hematológiai Osztályt, majd a Tüdőgyógyászati Osztály orvosaitól megtudta, a betegeknek és a dolgozóknak is nagy segítséget jelent az önkéntesek támogatása.

A képen a Tüdőgyógyászati osztály folyosóján, a kórtermek előtt hallgatja az ott dolgozó orvosok tájékoztatóját. Mellettük a püspököt kísérő kórházi vezetők állnak.
A Tüdőgyógyászati osztályon dr. Sinkovitz András főorvos, osztályvezető-helyettes és dr. Czigány Diána Gréta tüdőgyógyász szakorvos tájékoztatták a püspököt az önkéntesek és az ott dolgozók szoros együttműködéséről. Fotó: tmkorhaz

Az önkéntesek szolgálata kiválóan szervezett és jelentőségét nagyon is érzékeljük. A koronavírus-járvány idején olyan szoros együttműködés alakult ki köztük és a kórházi dolgozók között, hogy most már kölcsönösen kollégaként tekintünk egymásra – erősítette meg az osztályos munkatársak szavait Pappné Kozma Krisztina ápolási igazgató.

Vég Beáta, a kórházlelkészség koordinátora hozzátette, valamennyi önkéntes belső indíttatásból vállalja fel ezt a szolgálatot. A legfontosabb, hogy ott vannak a betegek mellett, fogják a kezüket, meghallgatják őket.

– Tapasztaljuk, hogy még azok a betegek is könnyebben megnyílnak nekünk, akiket látogatnak a hozzátartozóik. Velünk mégis könnyebben beszélnek az állapotukkal kapcsolatos, legbensőbb félelmeikről, mint a szeretteikkel, hiszen őket kímélni akarják. Az önkéntes ilyenkor reagálni tud a beteg lelki igényére. Akiknek a hit általi lehetőségek, a közös ima, a liturgikus cselekedetek adnak megnyugvást, azoknak ezt biztosítjuk. De azokat sem hagyjuk magukra, akik nem hívők, csak elesettségükben szükségük van egy másik ember jelenlétére, együttérzésre. Világnézettől függetlenül, természetes segítőkészséggel fordulunk minden kórházban fekvő felé. Önkénteseink sokat adnak önmagukból: időt, energiát, szeretetteljes odafigyelést. Azonban minden esetben sokkal többet kapnak vissza. A betegek megajándékozzák őket bizalmukkal és hálájukkal. A kórházi élmények, a betegektől és a hozzátartozóktól kapott pozitív érzések feltöltődést és erőt jelentenek számunkra mindennapi szolgálatunkhoz – részletezte kórházi munkájukat Vég Beáta.

 

Felföldi László örömmel látta az orvosok és ápolók odaadását és mosolyát, amivel a betegek felé fordulnak a krónikus részlegen.

A mosoly a legnagyobb gyógyszer, a lélek ereje. Én hiszek ebben a mosolyban, mert semmibe nem kerül és mindenkit gazdagít. Hálát adok az itt dolgozók áldozatáért és nagyon fontosnak tartom, hogy az önkénteseink hozzájárulnak valamilyen formában ahhoz, hogy az orvosok, ápolók ezzel a mosollyal végezhessék munkájukat – mondta a látogatás végén a püspök.

Az egyházi méltóság látogatása végén megköszönte a kórház vezetőségének az értékes együttműködést, és kifejezte személyes elkötelezettségét arra, hogy önkénteseik segítségével tovább erősítsék az intézmény és a Kórházlelkészség kapcsolatát.

 

A püspök úr sétájának néhány állomása a kórházparkban:

A kép bal oldalán az ápoló elődök emlékére ültetett kőrisfa látható, alatta az emléktáblával, háttérben az ápolók padjával. Jobb szélen a püspök és a delegáció néhány tagja áll.
Az ápolók ligetében, az ápolók fája és padja előtt. Fotó: tmkorhaz

 

A kép középpontjában a püspök az "Egészség tanösvény" egyik állomásának szemléletformáló információkat és feladatokat tartalmazó tábláját olvassa.
A püspök úr nagy figyelemmel járta végig az „Egészség tanösvény” állomásait. Fotó: tmkorhaz

 

A kép középpontjában a kórházparkban, a kórházlelkészség önkéntesei által 2023-ban ültetett növendék hársfa látható, mellette jobbról a püspök, balról Vég Beáta, az önkéntesek vezetője áll, háttérben a Pszichiátriai Osztály épülettömbje látszik.
Felföldi László és Vég Beáta a kórházlelkészség önkéntesei által 2023-ban ültetett hársfánál. Fotó: tmkorhaz

 

A képen a püspök úr és az őt kísérő kórházi vezetők éppen elhagyják a Tüdőgyógyászati osztályi tis magába foglaló "D" belgyógyászati épülettömböt.
A püspök úr és kísérői a látogatás végén, a kórház „D” épülete előtt.