Pavilon V.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KIVONAT

 

A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház (Székhely: 7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7., képviselő: dr. Németh Csaba főigazgató), mint kiíró (a továbbiakban: „Kiíró”) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) rendelkezéseinek megfelelően nyilvános pályázati felhívást tesz közzé.

A bérleményekre vonatkozó adatok:

„A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház területén található „Pavilon” üzletház üzemeltetése bérleti szerződés keretében V.” tárgyban, a „Pavilon” megnevezésű épületének üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződés odaítélésének céljából. A tárgyi pályázati eljárás eredményeként megkötendő bérleti szerződés célja, hogy Bérbeadónál, mint közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál nyugat-európai standardoknak megfelelő, színvonalas üzletház kerüljön kialakításra és fenntartásra, mellyel a betegek, hozzátartozók és alkalmazottak komfortérzete növelhető. A minőségi és igényes szolgáltatás, az igényekhez igazított kínálat, és ezáltal a beteg-elégedettség növekedése a betegellátás hatékonyságát és eredményességét támogatja.

Az Ingatlan tulajdonosa a Magyar Állam, akinek a tulajdonosi jogait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja, azonban vagyonkezelő a kizárólag ingatlanokra irányuló történő hasznosítás esetében jogosult az MNV Zrt. jóváhagyása nélkül ezt megtenni önállóan, saját jogkörben és felelősségére.  Erre tekintettel Kiíró az 1. számú melléklet szerinti bérleti szerződéssel kívánja hasznosítani a „Pavilont” önállóan, saját jogkörben és felelősségére a fentiekben hivatkozott törvények figyelembevételével.

A pályázati felhívás, illetve mellékleteinek rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:

Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét arra, hogy a nyilvános pályázati eljárásban való részvétel feltétele a Pályázati felhívás és mellékleteinek az „átvétele”, amely alatt Kiíró jelen nyilvános pályázati eljárás esetében annak letöltését érti. Ezen dokumentumok letöltését a Pályázó a

Kiíró által, a Pályázati felhívás 5. számú mellékletét képező nyilatkozat a pályázati felhívásban foglalt feltételek tekintetében megtételével és annak az ajánlat részként történő benyújtásával igazolja vissza.

Kiíró a Pályázati felhívást és mellékleteit ingyenesen, elektronikus úton bocsátja a Pályázók rendelkezésére.

 

Az elektronikus úton történő rendelkezésére bocsátásának érdekében a Pályázónak jelen Pályázati felhívás kivonat 1. számú mellékletét képező Regisztrációs űrlapot szükséges kitöltenie, majd azt követően e-mail (a tárgyi pályázati eljárás kapcsolattartójának e-mail címére: kozbeszerzes@tmkorhaz.hu) útján megküldenie a Kiíró részére.

Kiíró az érdeklődő Pályázó által megküldött Regisztrációs űrlapon megjelölt kapcsolattartási e-mail címen keresztül, elektronikusan fogja rendelkezésre bocsátani a tárgyi pályázati felhívást, illetve annak mellékleteit a Regisztrációs űrlap beérkezését követő 1 munkanapon belül.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 30. 14:00 óra

A tárgyi nyilvános pályázati eljárásban érintett kapcsolattartó személy elérhetőségei:

Kapcsolattartó személy: Tukora-Szabó Bettina mb. közbeszerzési osztályvezető

Telefon: +36 74 501-500/269

E-mail: kozbeszerzes@tmkorhaz.hu

Mellékletek:

  1. Számú melléklet: Regisztrációs űrlap