Minőségpolitikánk

EREDMÉNYES GYÓGYÍTÁS

 • Alapvető feladatunk a kórház ellátási területén élő lakosság eredményes gyógyítása, intézményi ápolása, rehabilitációja és követéses gondozása,
 • a szakmai szabályok következetes betartásával, a meglévő erőforrások optimális felhasználásával, szakmailag hatásos ellátás megvalósítása a járó és fekvőbeteg, a diagnosztikai és műtéti ellátás területen.

 

ÁTLÁTHATÓ, HATÉKONY MŰKÖDÉS

 • Integrált irányítási rendszerek, segítségével, a kockázatok és a költségek minimalizálását célzó, módszeres és áttekinthető vezetés és működésszabályozás fenntartása.
 • Az intézmény gazdaságos, hatékony és környezettudatos működtetése, az érdekelt felek elégedettségével.
 • A működés gazdasági és műszaki feltételeinek, infrastruktúrájának folyamatos biztosítása, fejlesztése.
 • A környezetszennyezés megelőzése, az anyag- és energiafelhasználás, valamint a hulladékképződés csökkentése és az újrahasznosítás elősegítése.

 

ELÉGEDETTSÉG

 • Betegközpontú, betegbiztonságra és a betegek elégedettségére törekvő, megkülönböztetés nélküli, az emberi méltóságot és a betegek jogait tiszteletben tartó betegellátás.
 • Az intézmény partnereivel kölcsönösen előnyös és kiszámítható kapcsolat kialakítása, hogy a beszállított anyagok és szolgáltatások megfeleljenek a minőségi és környezetvédelmi előírásoknak.
 • A munkakörülmények javítása, hatékony és biztonságos munkavégzést támogató környezet fenntartása, a dolgozói elégedettség elérése.

 

FOLYAMATOS FEJLESZTÉS

 • A dolgozók szakmai oktatásának és továbbképzésének segítése, támogatása.
 • A szervezeti és munkakultúra javítása, ezen belül az etikus és empatikus magatartás, az együttműködési és kommunikációs készségek fejlesztése.
 • A szolgáltatásminőség és a környezeti teljesítmény növelése érdekében, az intézmény vezetése elkötelezettséget vállal – valamennyi kórházi dolgozó bevonásával – a felsorolt szándékok és célok teljesítésére, az érdekelt felek elvárásainak figyelembevételével a teljes működési rendszer folyamatos fejlesztésére.