TRAUMATOLÓGIA-ORTOPÉDIA OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS

A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház pályázatot hirdet traumatológia-ortopédia  osztályvezető főorvos munkakörbe.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Traumatológiai-ortopédiai Osztály vezetése, a két részleg koordinálása, szakmai irányítása. A működéshez szükséges humánerőforrás és ügyeleti ellátás szervezése. Az osztály tudományos életének és az osztály rezidenseinek mentorálása. A medikus hallgatók oktatásának felügyelete.

Traumatológia-ortopédia szakorvosi kompetenciába tartozó szakorvosi feladatok ellátása és szervezése, járó- és fekvőbeteg ellátásban, jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciáknak megfelelő betegellátás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók, munkaköri leírás és munkarend alapján. Az egészségügyi dolgozók szakmai irányítása, vezetése, oktatása és a továbbképzés felügyelete. A vezetői megbízás az Eszjtv. szabályai szerint.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, orvosi diploma, szakorvosi szakvizsga, (traumatológus – ortopéd szakorvos szakképesítés),
 • legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat,
 • büntetlen előélet,
 • munkaköri egészségügyi alkalmasság,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság (opcionális),
 • érvényes működési engedély.

 

Előnyt jelent:

 • D és magasabb tudományos fokozat,
 • vezetői tapasztalat,
 • traumatológus – ortopéd szakmához kapcsolódó további szakvizsga megléte
 • az egészségügyi finanszírozásban szerzett jártasság,
 • tudományos tevékenység,
 • klinikán/ külföldön szerzett szakmai tapasztalat.

 

Foglalkoztatás időtartama, jellege:

 • határozatlan idejű,
 • teljes munkaidő

 

Munkaköri feladatok:

 • jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciáknak megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján,
 • a Traumatológiai-ortopédiai Osztály és a hozzá tartozó járóbeteg-szakrendelések és ambulanciák vezetése és orvosszakmai irányítása,
 • együttműködés és szoros szakmai kapcsolat fenntartása a kórház többi osztályával,
 • a kórházban elfogadott szakmai irányelvek, alapellátás felé történő közvetítése,
 • fiatal orvosok, rezidensek szakmai, tudományos tevékenységének mentorálása,
 • az egyetem és az oktató kórház együttműködésének erősítése,
 • helyi és regionális szakmai rendezvények megszervezése, országos tudományos életben való aktív részvétel,
 • hazai és nemzetközi szakmai társaságokkal partneri együttműködés, kapcsolattartás.

 

Vezetői készségek, képességek kompetenciák:

 • innovatív szemlélet,
 • teljesítményorientáltság,
 • önálló döntéshozatali képesség,
 • analizáló és szintetizáló gondolkodás,
 • fejlett és magas szintű interperszonális készség,
 • magas szintű oktatási készség,
 • fejlett kommunikációs készség,
 • mediációs készség.

 

Amit kínálunk

 • egészségügyi szolgálati jogviszony,
 • vezetői juttatás,
 • lakhatási támogatás,
 • szakmai fejlődés támogatása,
 • munkahelyi egészségfejlesztési lehetőségek.

 

Jelentkezéshez csatolandó:

 • személyes dokumentumok, részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, fénymásolata, nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata, MOK tagság igazolása (opcionális), érvényes működési nyilvántartásról másolat,
 • tudományos tevékenységek jegyzése,
 • vezetői programterv, mely tartalmazza az osztály kialakításával kapcsolatos szakmai koncepciót, újítási javaslatot,
 • hozzájárulási nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez,
 • referencia, amennyiben rendelkezik vele

 

Pályázat benyújtásának módja:

 • elektronikusan: humanpolitika@tmkorhaz.hu,
 • postai úton: 7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám u. 5-7. a borítékra kérjük ráírni: „ Traumatológia – ortopédia osztályvezető főorvos”

 

Pályázatról bővebb felvilágosítást ad: Dr. Vidáné Dr. Szücs Mária PhD. orvos igazgató

 

Pályázat benyújtási határideje: 2024.07.14.

 

Pályázat elbírálásának ideje: 2024.07.31.

 

Az állás a benyújtott pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.