KÓNIKUS BELGYÓGYÁSZATI UTÓKEZELŐ OSZTÁLYON OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS

A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház pályázatot hirdet Krónikus Belgyógyászati Utókezelő Osztályán OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS munkakörbe.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Krónikus Belgyógyászati Utókezelő Osztály vezetése, szakmai irányítása. A működéshez szükséges humánerőforrás és ügyeleti ellátás szervezése. Az osztály tudományos életének és az osztály rezidenseinek mentorálása. A medikus hallgatók oktatásának felügyelete.

Szakorvosi kompetenciába tartozó szakorvosi feladatok ellátása és szervezése fekvőbeteg ellátásban, jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő betegellátás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók, munkaköri leírás és munkarend alapján. Az egészségügyi dolgozók szakmai irányítása, vezetése, oktatása és a továbbképzés felügyelete. A vezetői megbízás az Eszjtv. szabályai szerint.

 

Pályázati feltételek:

 • egyetem, orvosi diploma, belgyógyász szakorvosi szakvizsga,
 • legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat,
 • büntetlen előélet,
 • munkaköri egészségügyi alkalmasság,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság (opcionális),
 • érvényes működési engedély.

 

Előnyt jelent:

 • tudományos fokozat
 • geriátria, palliatív ellátásban szerzett gyakorlat
 • vezetői tapasztalat,
 • egészségügyi finanszírozásban szerzett jártasság,
 • tudományos tevékenység,
 • klinikán/külföldön szerzett szakmai tapasztalat.

 

Foglalkoztatás időtartama, jellege:

 • határozatlan idejű,
 • teljes munkaidő

 

Munkaköri feladatok:

 • kiemelt feladata az osztály működésének megszervezése, szakmai irányítása,
 • együttműködés és szoros szakmai kapcsolat fenntartása a kórház többi osztályával,
 • a kórházban elfogadott irányelvek, szakmai protokollok betartása, betartatása
 • rezidensképzésbe való bekapcsolódás
 • szakmai munkát segítő, belső/külső képzések szervezése
 • helyi és regionális szakmai rendezvények megszervezése, országos tudományos életben való aktív részvétel,
 • hazai és nemzetközi szakmai társaságokkal partneri együttműködés, kapcsolattartás
 • az egyetem és az oktató kórház együttműködésének erősítése

 

 

Vezetői készségek, képességek kompetenciák:

 • innovatív szemlélet,
 • teljesítményorientáltság,
 • önálló döntéshozatali képesség,
 • analizáló és szintetizáló gondolkodás,
 • fejlett és magas szintű interperszonális készség,
 • magas szintű képzési készség,
 • fejlett kommunikációs készség,
 • mediációs készség

                                                                             

Jelentkezéshez csatolandó:

 • személyes dokumentumok, részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, fénymásolata, nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata, MOK-tagság igazolása (opcionális), érvényes működési nyilvántartásról másolat,
 • tudományos tevékenységek jegyzése,
 • vezetői programterv, mely tartalmazza az osztály kialakításával kapcsolatos szakmai koncepciót, újítási javaslatot,
 • hozzájárulási nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez,
 • referencia, amennyiben rendelkezik vele

 

Amit kínálunk

 • egészségügyi szolgálati jogviszony
 • vezetői juttatás
 • lakhatás
 • szakmai fejlődés támogatása
 • munkahelyi egészségfejlesztési lehetőségek

 

Pályázat benyújtásának módja:

 • elektronikusan: humanpolitika@tmkorhaz.hu,
 • postai úton: 7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám u. 5-7. a borítékra kérjük ráírni: „Belgyógyászati Utókezelő Osztályvezető főorvos”

 

Pályázatról bővebb felvilágosítást ad: Dr. Vidáné Dr. Szücs Mária PhD. orvos igazgató

 

Pályázat benyújtási határideje: 2024.07.14.

 

Pályázat elbírálásának ideje: 2024.07.31.

 

Az állás a benyújtott pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.