Tájékoztató a látogatási tilalom feloldásáról és a látogatási célú belépés rendjéről, a Tolna Megyei Balassa János Kórházban

Lakossági tájékoztató a 2021. május 21-én érvénybe lépett EMMI rendelkezések alapján.

 

Tisztelt Betegeink, Látogatóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az emberi erőforrások minisztere 11/2021. (V.19.) számú egyedi utasítása alapján, 2021. május 21-től, az egészségügyi intézményekben módosultak a látogatásra vonatkozó korlátozások. Ennek megfelelően, a Tolna Megyei Balassa János Kórházban a látogatási tilalom az alábbiak szerint kerül feloldásra.

A kórház házirendjében meghatározott látogatási rend a továbbiakban az alábbi, a hatályos járványügyi szabályok által meghatározott kiegészítésekkel érvényes.

 

A LÁTOGATÁS RENDJE:

 • LÁTOGATÁSI IDŐ: minden nap 15:00-től 18:00 óráig. Felhívjuk a figyelmet, hogy egyes osztályokon ettől eltérő, az osztály speciális ápolási igényeihez igazodó, egyedi látogatási rend is lehetséges. Kérjük, erről tájékozódjanak az adott osztályon! A látogatóknak az intézmény területét 18:00 óráig el kell hagyniuk!
 • Kizárólag egészséges hozzátartozó látogathat! Lázas állapot, karantén, illetve koronavírus-betegség a látogatást kizáró ok.
 • Egy beteghez naponta legfeljebb egy fő látogató mehet be, maximum 60 perces időtartamra.
 • A látogatók belépése – a Szülészet kivételével –, valamennyi osztályra a Béri Balogh Ádám utcai főbejáraton át történik. A szülészet-nőgyógyászati osztály látogatói a Wesselényi utcai portán keresztül léphetnek be. (A Wesselényi utcai bejáratnál kizárólag a szülészet-nőgyógyászatra érkező látogatók léphetnek be.)
 • A látogatónak a jogszabályoknak megfelelő védettségi igazolvánnyal vagy 48 órán belüli negatív SARS-CoV-2 PCR teszteredménnyel kell rendelkeznie, amely a 18 év alattiakra is vonatkozik. (Látogatást 18 év alatti személyeknek nem javasolunk. Amennyiben 18 év alatti személy mégis be kíván lépni, akkor ez a fentiek alapján, negatív PCR teszttel, illetve 16 év felettieknek védettségi igazolvánnyal is lehetséges.)
  Ha nem érkezett meg az oltott személy plasztikkártyája, helyette az eredeti oltási dokumentumot kell bemutatni. Amennyiben az első oltástól számítva legalább 14 nap eltelt, a belépés engedélyezhető.
 • Felhívjuk a figyelmet, hogy a védettségi igazolvány kizárólag a személyazonosításra alkalmas, fényképes személyi okmánnyal együtt érvényes!
 • A látogatóknak, a belépést követően, a látogatás teljes időtartama alatt 3 rétegű sebészi, vagy FFP2-FFP3, vagy ezzel azonos besorolású maszkot kell viselniük!
 • A meglátogatott beteg állapota, illetve az aktuális időjárási viszonyok figyelembe vételével, a beteglátogatás lehetőség szerint a kórtermen kívül – jó idő esetén a kórház parkjában – történjen, a szükséges távolságtartás betartásával! Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a beteg az osztályt a látogatás idejére elhagyja, köteles erről ő, vagy látogatója a személyzetet tájékoztatni!
  Amennyiben a beteg állapota csak kórtermi látogatást tesz lehetővé, figyelembe kell venni, hogy egy kórteremben egy időben csak egy betegnél tartózkodhat látogató!
 • A látogatási tilalom feloldása NEM VONATKOZIK a FERTŐZŐ és a COVID INTENZÍV osztályokra! Ezeken az osztályokon továbbra is a korábbi feltételekkel (kivételesen idokolt esetben, egyedi kérelemre, az orvos igazgató engedélyével, egyszeri alkalommal) van mód látogatásra. Ennek kérelmezése az Orvos Igazgatóság 0674-501-601 telefonszámán, vagy az orvosigazgatosag@tmkorhaz.hu e-mail címen lehetséges. A rendkívüli orvos igazgatói engedélyről az igazgatóság értesíti az osztályt és a főportát.
 • Felhívjuk figyelmüket, hogy a látogatás betegellátási érdekből megszakítható!
 • Amennyiben a látogató a kórház rendjének és a látogatás szabályainak betartásában nem működik együtt, illetőleg megszegi a fennálló járványügyi szabályokat, a látogatás azonnal felfüggeszthető.

 

A BELÉPTETÉS FOLYAMATA:

 1. Testhő mérése.
 2. Látogatói kérdőív kitöltése: a kérdőív itt letölthető és kitöltve is hozható, vagy a belépéskor átvehető és a helyszínen kitölthető.
 3. Látogatói kérdőív érvényesítése: a biztonsági szolgálat által érvényesített kérdőívet a meglátogatott beteg osztályán, a nővérpultnál le kell adni, az a meglátogatott beteg dokumentációjának részét képezi.

A látogatók számára érkezéskor és távozáskor is kötelező a KÉZFERTŐTLENÍTÉS!

 

BETEGEKNEK SZÓLÓ CSOMAGOK KÉZBESÍTÉSÉNEK VÁLTOZÁSA:

 • Betegeknek szóló csomagok kiszállítása a továbbiakban csak a látogatási tilalommal továbbra is érintett osztályokra történik. A csomagokat a látogatási idő alatt, személyesen a hozzátartozó adhatja át a betegnek.
 • Ettől eltérő időben csak akutan osztályra felvett beteghez vihető fel csomag. Az akut felvételről az osztály értesíti a főportát.

 

APÁS SZÜLÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
Az úgynevezett apás szülések esetében, a szülő anya kísérője az apa, vagy az anya által választott más, az ellátásában aktívan részt nem vevő személy lehet. 

A szülőnőre vonatkozó szabályok

 1. A szülőnő felvételét megelőzően pre-triage keretében SARS-CoV-2 kockázatbecslés történik kérdőíves módszerrel és testhőmérséklet mérés.
 2. COVID Ag gyorsteszt vizsgálat negatív eredménye birtokában további légúti mintavételt végzünk SARS-CoV-2 PCR vizsgálatra. Az eredmény megérkeztéig a kismamát izolációs kórtetembe helyezzük.
 3. Amennyiben felmerül a COVID fertőzés gyanúja (kockázatbecslés, pozitív Ag gyorsteszt eredmény, panaszok, tünetek alapján), a kismamát izolációs kórtetembe vesszük fel, ahonnan osztályra csak a gyógyulás után, vagy felszabadító vizsgálatot követően mehet.
 4. A COVID státusz tisztázása az ellátása része, a szülőnőt nem terheli semmilyen költség.

A kísérőre vonatkozó szabályok

 1. A szülőnő írásos nyilatkozatával megjelöli azt a személyt, aki a szülés alkalmával jelen lehet.
 2. Belépést követően pre-triage keretében SARS-CoV-2 kockázatbecslés kérdőíves módszerrel és testhőmérséklet mérés történik.
 3. COVID Ag gyorsteszt vizsgálat negatív eredménye birtokában, érvényes védettségi igazolvánnyal a szülőnő mellett lehet.
 4. Érvényes védettségi igazolvány hiányában, COVID Ag gyorsteszt vizsgálat negatív eredménye birtokában, a kismama szülésre történő előkészítését követően, közvetlenül a szülést megelőzően léphet a szülőszobába.

A kísérő akut megbetegedés, vagy a pre-triage keretében felmerülő kockázat esetén nem lehet jelen a szülésnél.
A szülés ideje alatt a szülőszobát csak indokolt esetben hagyhatja el, a kórház területéről történő kilépés nem engedélyezett.
Kézfertőtlenítés, orrot-szájat eltakaró sebészi maszk folyamatos viselése kötelező.
A védettségi igazolvánnyal rendelkezők „könnyített védőfelszerelést (sapka, izolációs köpeny, lábzsák)” kötelesek viselni.
A védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők teljes védőfelszerelést (FFP2 maszk, overáll, lábzsák) kötelesek viselni, amelyet a kórház térítésmentesen biztosít.

 

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEL VALÓ BEHAJTÁS: LÁTOGATÓKNAK csak érvényes mozgássérült igazolvánnyal lehetséges. Felhívjuk figyelmüket, hogy a kórház területe nem közterület, a gépjárművel behajtóktól kérjük a területen érvényes forgalmi és parkolási rend betartását!