Kórházunk két orvosa vehetett át kitüntetést Szekszárd Város Napján

Augusztus 29-én, a Szekszárd Város Napja alkalmából megtartott ünnepi közgyűlésen kitüntetéseket és elismerő címeket adtak át a városháza dísztermében. A Tolna Megyei Balassa János Kórház kollektívája büszke arra, hogy az eseményen két munkatársunk is rangos elismerésben részesült.

Az ünnepségen Ács Rezső polgármester köszöntőjében felidézte a régmúlt Szugusztus 29-én, a Szekszárd Város Napja alkalmából megtartott ünnepi közgyűlésen kitüntetéseket és elismerő címeket adtak át a városháza dísztermében. A Tolna Megyei Balassa János Kórház kollektívája büszke arra, hogy az eseményen két munkatársunk is rangos elismerésben részesült.ekszárdját, az évszázadokat átfonó tradíciókat, kiemelve a város befogadó, értékeket közvetítő közösségi életét. Az ünnepi beszédet követően került sor a helyi kitüntetések és elismerő címek átadására, melyek adományozásával az önkormányzat fejezi ki tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek, közösségek és vállalkozások iránt, akik a város fejlődésében, értékeinek megőrzésében és gyarapításában kimagasló teljesítményt nyújtottak.

A városért végzett kiemelkedő munkásságáért, aktivitásáért Közjóért kitüntető díjban részesült – mások mellett – Dr. Dusa Gáspár, kórházunk Traumatológiai Osztályának főorvosa, aki orvosi diplomája megszerzése (1980) óta első munkahelyén, a szekszárdi kórházban dolgozik. Tagja a Szekszárdi Újvárosi Katolikus Társaskörnek és rendszeresen támogat olyan kezdeményezéseket, melyek a város lakóinak szellemi és lelki fejlődését szolgálják, így többek között a Remete és a Kórház kápolna felújítását. Orvosként az idős, elesett emberek gyógyítását tartja egyik legfontosabb feladatának.

Fotó: Kiss Albert – Szekszárdi Vasárnap (forrás: kadarka.net)

Az egészségügyi ellátásban hosszú időn keresztül végzett, kiemelkedően eredményes szakmai tevékenységéért és elkötelezettségéért Tormay Károly kitüntető címet vett át Dr. Bajor Klára, kórházunk Bőrgyógyászati Osztályának nyugalmazott osztályvezető főorvosa, aki diplomaszerzése (1977) óta a Balassa János Kórház bőrgyógyászati osztályán dolgozott, 1986 óta főorvosként, majd 1991-től 2018. májusáig osztályvezető főorvosként. Gyógyító tevékenysége mellett tagja több hazai és nemzetközi tudományos társaságnak is. Számos szakmai és tudományos cikk szerzője, területén az egyik legkiválóbb szaktekintély.

Fotó: Kiss Albert – Szekszárdi Vasárnap (forrás: kadarka.net)

A kitüntetetteknek szívből gratulál és mindkettőjüknek további tartalmas életutat kíván a Tolna Megyei Balassa János Kórház vezetése és kollektívája!

Forrás: kadarka.net és TEOL