Kórházi szakdolgozók elismerése és emléklámpás-avató az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából

A járványhelyzet szigorú előírásai miatt idén a nyilvánosság kizárásával, rendkívüli főnővéri értekezlet keretében emlékeztek meg a Tolna Megyei Balassa János Kórház szakdolgozói legnagyobb szakmai ünnepükről, az Ápolók Nemzetközi Napjáról. Az eseményen – a kórházi hagyományokat megtartva – szakdolgozói elismerések átadására is sor került.

 

A szabályok ellenére bensőséges hangulatú, ünnepi gyűlésen a kórház vezetését és teljes munkatársi közösségét képviselve jelen volt Dr. Németh Csaba főigazgató és Kis Zoltán gazdasági igazgatóhelyettes is. Az osztályvezető ápolók közül néhányan egyúttal az ápolásügy helyi és országos szakmai szervezeteit is reprezentálták: Asztalos Györgyné, a Betegápolásért Alapítvány kuratóriumának elnökeként, Munk Jánosné osztályvezető ápoló a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi szervezetének elnökeként és Feiglné Koós Gabriella osztályvezető ápoló a Magyar Ápolási Egyesület Tolna megyei szervezetének elnökeként volt jelen.

Az esemény kezdetén Gliedné Tillmann Erzsébet ápolási igazgató megemlékezett a 200 éve született Florence Nightingale-ről, a „Lámpás hölgyről”, a modern nővérképzés, a betegápolás reformjának elindítójáról, akinek tiszteletére születésének napját, május 12-ét világszerte az Ápolók Nemzetközi Napjaként ünneplik az egészségügyben dolgozók.

Dr. Németh Csaba köszöntő beszédében elmondta, mindig nagy örömmel vesz részt kórházi rendezvényeken, de a mostani eseményt a körülmények miatt különösen fontosnak érzi. Hangsúlyozta, hogy az egészségügyben végzett munka, a sok váratlan helyzet miatt sosem állóvíz, de a járványhelyzet fenekestül felforgatta a kórház megszokott életét is. Különösen aktuálisnak érzi ezért a „Lámpás hölgy”-re való emlékezést, aki a maga idejében, háborús helyzetben is kiválóan teljesítette az akkori betegellátásra háruló feladatokat. Köszönetet mondott a kórház valamennyi munkatársának, azoknak, akik a járványban érintett betegek ellátásában álltak helyt és azoknak is, akiknek a munkája a háttérben biztosította azt, hogy a „frontvonalban szolgálók” teljesíthessék feladatukat. Kiemelte: a kórháznak nincs olyan dolgozója, akinek munkája ne tett volna hozzá ahhoz, hogy az intézmény a járvány jelentette eddigi kihívásoknak szépen meg tudott felelni. A jó időben tett intézkedések szerencsés következményének tartotta, hogy a nyugat-európaihoz hasonló betegáradat a magyar kórházakat nem sújtotta, de emlékeztetett rá, hogy a járvány jelentette sötét fellegek még nem tűntek el egészen az egészségügy egéről. Az eddigi kitartó, elhivatott munkát kérte a jövőre vonatkozóan is, a főnővéreken keresztül, valamennyi munkatársától.

Mint az Ápolók Napján minden évben, most is elismerésben részesítette a kórház vezetése a munkájukat kiemelkedően végző, a kórház és az ápolói szakma jó hírét személyiségükkel és tevékenységükkel öregbítő dolgozókat. A jubileumi év alkalmából most elsősorban a kórház ápolásszakmai fejlesztése területén tevékenykedő munkacsoportok, teamek közül kerültek ki az elismerésre felterjesztettek.

Főigazgatói dicséretben részesült:

A Szakdolgozói Tanácsadó Testület, amely 2004-ben jött létre ápolási igazgató kezdeményezésére. A kórház vezető szakdolgozóiból álló tanácsadó team az ápolást érintő mindennemű döntésben részt vesz, mint véleményező, javaslattévő testület. A tagok a szakdolgozói terület minden szegmensét képviselik, feladatuk, hogy legjobb tudásuk szerint segítsék az ápolási igazgató tevékenységét, a minőségi betegellátás megvalósításában. A testület vezetője Kósáné László Anikó, tagjai: Kárpáti Veronika, Nagy-Halmai Tímea, Osztermájerné Fodor Ilona, Péter Erzsébet, Villányi Ildikó, Sörösné Éger Adrienn.

 

Az Ápolástudományi Koordinációs Csoport, amely 2004-2005 óta működik, változó összetétellel. A team gyűjti és rendszerezi a szakdolgozók szakmai-tudományos tevékenységének eredményeit (konferencia-előadásokat, publikációkat, szakdolgozatokat) és ezekből adatbázist hoznak létre. Szervezik az intézmény ápolásszakmai rendezvényeit, továbbképzéseit, szakdolgozói fórumait. Több száz munkatársat mozgatnak meg időről – időre a különböző rendezvényeken. A testület vezetője Breitenbach Angéla, jelenlegi tagjai Villányi Ildikó, Gasz Ildikó, dr Győriné Dávid Stefánia, Kósáné László Anikó, volt tagja: Nagy-Halmai Tímea, Kárpáti Veronika.

 

Az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) projektszervezet, amely az elmúlt másfél év alatt a szekszárdi járás tizenhét településének nyolcvankét helyszínén valósított meg egészségfejlesztést, egészségnevelést célzó programokat, 8829 fő részvételével. Sikerességüket jelzi, hogy a rendezvényekhez az életmódváltásba bevont lakosság további 2947 fővel csatlakozott. Egyik legjelentősebb fejlesztésük a kórházparkban létrehozott Egészség-tanösvény, amelynek avatásán 156 fő vett részt és terveik szerint a létesítmény a járványhelyzet elmúltával egészségprevenciós programoknak ad majd otthont. A team főállású munkatársa: Portheiserné Szabó Ildikó, tagjai: Pék Györgyi, dr. Vendég Magdolna, dr. Hornyák Rozália, dr. Balázs Dalma, a projekt szakmai vezetője Gliedné Tillmann Erzsébet.

 

A Pályaorientációs Team, amelynek feladata az ápolói szakma népszerűsítése, a szakdolgozói utánpótlás-nevelés szervezésének támogatása. Ennek keretében kiadványokat készítenek, kórházi nyílt napokat és iskolákba kihelyezett pályaorientációs programokat szerveznek az általános- és középiskolás korosztály számára, illetve pályaválasztási börzéken való részvétellel szólítják meg a célközönséget. Ezeken a rendezvényeken 2019-ben 5100 diák és intézményünk 37 dolgozója vett részt. A folyamatosan változó tagságú testület vezetője Straubingerné Vince Ildikó, aki egyben a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) Területi Oktatási Bizottságának elnöke is.

 

Az Év szakdolgozója elismerést vehette át:

Mozolai Márta, ápolói végzettséggel is rendelkező szociális munkás, a kórház szociális munkásainak csoportvezetője, a „Méltósággal az út végén” Hospice Alapítvány titkára, összetett feladatkörében hosszú évek óta magas szakmai színvonalon, kitartóan és töretlen lelkesedéssel végzett, kiváló munkájáért.

 

Tiszteletbeli ápoló kitüntető címet vehetett át, a Balassa-kórház ápolói közösségének hagyományai szerint:

Dr. Sarkadi Szabolcs szakgyógyszerész, közgazdász-gyógyszerész, aki 2011 óta dolgozik az intézményben. Személyisége magában hordozza az ápolói hivatás alapvető jegyeit: az empátiát, türelmet, kedvességet, nyugalmat és elkötelezettséget. Nyugodtságával, kiegyensúlyozottságával, segítőkészségével, fáradhatatlan kedvességével, lelkiismeretességével a kórház összes szakdolgozójának a gyógyszerekkel kapcsolatos munkáját jelentősen megkönnyíti. Ezért az intézmény ápolói grémiuma a kitüntető címet ebben az évben neki adományozta.

 

Az elismerések átadása után a rendkívüli főnővéri értekezlet résztvevői a kórházparkba, az „Ápolók Ligetébe” vonultak, ahol az ápolásügy nagyjainak emlékezetére és napjaink ápolóinak tiszteletére a korábbi években avatott „ápolók fája” és „ápolók padja” mellett Florence Nightingale bicentenáriumán felavatták a ”A lámpás hölgy” tiszteletére készített emlékművet, az „ápolók lámpását”.

 

 

A kitüntetetteknek tisztelettel gratulál és további sikeres munkát kíván a kórház vezetése és dolgozói közössége!

 

Fotók: Péter Erzsébet, Pék Györgyi (tmkorhaz)