Járóbeteg-ellátás a beteg személyes megjelenése nélkül

Tájékoztató betegeink részére a 2020. évi LVIII. törvény alapján

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Betegeinket,
hogy a Magyarországon 2020. június 18-ával megszüntetett veszélyhelyzetet követően járványügyi készültség lépett életbe.

Az átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 85. §-ban foglaltak alapján, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének nem feltétele a beteg személyes jelenléte.

Amennyiben az adott egészségügyi probléma kezelését annak ellátási sajátosságai és orvosszakmai megítélése lehetővé teszik, az egészségügyi szolgáltatás telemedicina segítségével is megvalósulhat.
(A telemedicina olyan egészségügyi szolgáltatás, amelynek során az ellátásban részesülő (beteg) és az ellátó személy (orvos) közvetlenül nem találkozik, a kapcsolat valamilyen adatátviteli rendszer, info-kommunikációs eszköz segítségével jön létre.)

A jelenlegi járványügyi helyzetben különösen ajánlott TELEMEDICINA KERETÉBEN IGÉNYBE VENNI az alábbi egészségügyi szolgáltatásokat:

 1. a) betegirányítás távkonzultáció formájában, amely a szakorvosi távkonzultációt megalapozza,
 2. b) a beteg tájékoztatására, beleegyezésére, valamint adatainak kezelésére vonatkozó nyilatkozatok fogadása,
 3. c) előszűrés távkonzultáció formájában, amelynek célja a személyes találkozáson alapuló ellátás szükségességének és az egészségi állapot súlyosságának megítélése,
 4. d) előzetes kapcsolatfelvétel, valamint adatgyűjtés, amely a távkonzultációt követő személyes találkozáson alapuló ellátást gyorsabbá és hatékonyabbá teszi,
 5. e) diagnózis, terápiás javaslat felállítása távkonzultáció keretében, illetve távmonitoring, távdiagnosztikai eszközzel,
 6. f) gyógyszer rendelése,
 7. g) korábbi, személyes találkozáson alapuló ellátást követő kontroll és utógondozás,
 8. h) távkonzílium szervezése,
 9. i) beutaló kiállítása,
 10. j) pszichoterápia, krízisintervenció, szülőkonzultáció, tanácsadás, szupportív pszichoterápia,
 11. k) fizioterápia távkonzultációs eszközzel,
 12. l) szoptatási tanácsadás,
 13. m) védőnői gondozás és
 14. n) telefonos, online vagy más formában megvalósított tanácsadás, konzultáció.

 

Amennyiben az egészségügyi szolgáltató megállapítja, hogy a beteg számára – az egészségi állapotának romlása, maradandó károsodás megelőzése, vagy más orvosi indokból -, személyes formában szükséges egészségügyi szolgáltatást biztosítani, akkor a veszélyhelyzet által indokolt és a szakmai útmutatókban rögzített védekezési eszközök és előírások alkalmazása mellett haladéktalanul, vagy a beteg állapota által indokolt határidőben gondoskodik a szükséges ellátás biztosításáról.

A személyes megjelenést igénylő járóbeteg-ellátásra a beteg, az előzetes telefonos konzultáció során kap időpontot. Előzetes időpont nélkül kizárólag sürgős ellátás vehető igénybe.

Protokoll a járóbeteg ellátásban, veszélyhelyzet idején:

A beteg személyes megjelenését igénylő járóbeteg-ellátást minden esetben telefonos konzultáció előzi meg. Intézményünk a www.tmkorhaz.hu honlapon, a Betegeinknek/Látogatási és rendelési idők menüpont alatt teszi közzé a járóbeteg-ellátó helyek telefonos elérhetőségét.

A telefonos konzultáció tényét az ellátó orvos rögzíti, a kórház medikai rendszerében, majd az így rögzített dokumentáció, a jogszabály szerint, továbbításra kerül az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térbe (EESZT).

A telefonos konzultáció során rögzített egészségügyi dokumentációról a beteg nem kap eredeti, orvos által aláírt, papír alapú dokumentációt, utólag, postai úton sem. Az ellátásról szóló hiteles egészségügyi dokumentáció, valamint a beteg részére kiállított beutaló, illetve recept, a beteg számára az EESZT felületén történő bejelentkezést követően elérhető. A lakossági EESZT portál a www.eeszt.gov.hu oldalon található.