Február 19. a MAGYAR ÁPOLÓK NAPJA

Február 19., Zsuzsanna napja – A magyar néphagyomány szerint jóserejű, tavaszváró nap. Ha ezen a napon megszólal a pacsirta, az a tél végét, az időjárás jobbra fordulását, a tavasz közeledtét, jelzi.

Ugyanakkor február 19., Zsuzsanna napja, a magyar egészségügy szakdolgozóinak ennél sokkal többet jelent. Ez a nap számunkra kiemelkedő jelentőséggel bír, amikor meg kell állnunk egy percre, hogy emlékezzünk a hivatásszerű ápolói munka magyarországi megalapítójára, első, nagy szervezőjére, Kossuth Zsuzsannára.

Meszlényi Rudolfné Kossuth Zsuzsanna (Haske Ferenc fametszetének fotója az Országos Széchényi Könyvtár Digitális Képarchívumából)
Meszlényi Rudolfné Kossuth Zsuzsanna (Haske Ferenc fametszetének fotója az Országos Széchényi Könyvtár Digitális Képarchívumából)

Kossuth Zsuzsanna kétszázöt éve, 1817-ben, ezen a napon született és Kossuth Lajos legfiatalabb húgaként, bátyja közvetlen segítőjeként részt vállalt az 1848-49-es eseményekben. Bátyja felkérésére vállalta a tábori kórházak felállításának és azokban az ápolói tevékenység folyamatosságát biztosító társadalmi jótékonyság megszervezésének hatalmas feladatát. Neki volt köszönhető, hogy 1849. nyarán, az országban 32 tábori kórház létesült és ez a szám a szabadságharc végére 72-re emelkedett. Szervezőmunkája nyomán zárdák, iskolák, kaszárnyák szinte napok alatt alakultak kórházzá. A szabadságharc leverése után, hazafias tevékenysége és a forradalomban való aktív részvétele miatt letartóztatták. A bíróság előtt bátran hangoztatta, hogy a szabadságharcban is azt tette, ami a magyar nőt megillető joga és asszonyi kötelessége volt: ápolta a betegeket és enyhítette a szenvedést. Felmentését annak köszönhette, hogy ügyének tárgyalásán maguk az egykori hadifogoly császári tisztek tanúsították, hogy a Kossuth Zsuzsanna irányítása alatt álló kórházakban nemcsak a szabadságharcos honvédek, hanem ők, az ellenség sebesültjei is a minden szenvedő embert egyformán megillető, gondos ellátásban részesültek.

Méltán lehetünk tehát büszkék arra, hogy Kossuth Zsuzsanna, Florence Nightingale kortársaként, Nightingale hadiápolói és kórházalapítói tevékenységét néhány évvel megelőzve, de az ő elveihez hasonló elkötelezettséggel vetette meg a honi egészségügy ápolásszakmai alapjait. Nightingale nemzetközi színtéren kifejtett, tudományalapozó tevékenységével szemben Kossuth Zsuzsanna arra volt hivatott, hogy egy kis nemzet lányaként, a magyar szabadságharc idején, szerényebb körülmények között teljesítsen hasonló ápolói és kórházszervezői feladatot.

A magyar ápolók nagyasszonyának rövid és küzdelmes élete előtt tisztelegve állított méltó emléket Országgyűlésünk akkor, amikor a Magyar Ápolási Egyesület kezdeményezésére, 2014. február 19-én, Kossuth Zsuzsanna születésnapját Magyar Ápolók Napjának nyilvánította.

A Magyar Országgyűlés díszoklevele a Magyar Ápolók Napja közjogi elismerése alkalmából. Kiadás dátuma: 2014. február 19.
A Magyar Országgyűlés díszoklevele a Magyar Ápolók Napja közjogi elismerése alkalmából. Kiadás dátuma: 2014. február 19.

Kossuth Zsuzsanna emléke előtti tisztelgésünket zárjuk most kórházunknak a jelen kihívásaival szembesülő szakdolgozói, valamint az utánunk jövők generációinak munkája iránti megbecsülés kifejezésével! Mégpedig egy orvos, Melly József professzor, belgyógyász, tisztiorvos, a 20. század magyar egészségügyi közigazgatásának egyik nagy tudású szervezője, kora tudományos és szakmai közéletének meghatározó személyisége, a Semmelweis Egyetem egykori dékánja szavaival:

„Mi orvosok tapasztalatból tudjuk,
hogy mit jelent számunkra a jól képzett, odaadó és lelkiismeretes ápolószemélyzet. Nélküle fél ember vagyunk, rossz segéderőkkel pedig el vagyunk veszve…”

(forrás: ORVOSOK LAPJA 1947. l9)

 

 

a Tolna Megyei Balassa János Kórház
vezetése
a Magyar Ápolási Egyesület Tolna Megyei
Szervezete
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
Tolna Megyei Szervezete