Tájékoztató A LÁTOGATÁSI ÉS BELÉPTETÉSI REND VÁLTOZÁSAIRÓL, valamint az egészségügyi ellátások korlátozás nélküli elvégezhetőségéről, a járványellenes készültség fenntartása mellett

Lakossági tájékoztató

 

Tisztelt Betegeink, Látogatóink!

Tájékoztatom Önöket, hogy intézményünkben az egészségügy újraindításával kapcsolatban – a 2020. június 12-én a kórházaknak eljuttatott miniszteri és országos tiszti főorvosi levelekben foglaltak alapján – az alábbi intézkedések léptek életbe:

LÁTOGATÁSI TILALOM FELOLDÁSA:
A tilalom feloldása csak a COVID fertőzéssel NEM érintett szervezeti egységekre vonatkozik, a Fertőző Osztály továbbra sem látogatgató!

A kórházban fekvő betegek az alábbi feltételek betartásával látogathatók:

 • Kizárólag egészséges hozzátartozó látogathat!
 • A látogatók és járóbeteg-ellátásra érkezők számára a kórházba való belépéskor kötelező az előzetes COVID kérdőív kérdéseinek megválaszolása és a testhő mérése.
 • A kitöltött és a beteg/látogató által aláírt, előzetes COVID kérdőív hitelesített nyilatkozatnak számít. Ezt a járóbeteg az általa felkeresett ellátóhelyen az asszisztensnek, a látogató a látogatás megkezdése előtt, az osztály ügyeletes szakdolgozójának adja át. A nyilatkozat a betegdokumentáció része, amelyet a kórlap mellékleteként kell elhelyezni!
 • A látogató SAJÁT maszkban tartózkodhat a kórház területén!
 • Kötelezően betartandó LÁTOGATÁSI IDŐSZAK:
  • – Hétköznapokon 15:30-tól 19:00 óráig;
  • – Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 10:00-től 12:00 óráig, illetve 15:30-tól 19:00 óráig.
  • – Egyes osztályokon ettől eltérő, az osztály speciális ápolási igényeihez igazodó, egyedi látogatási rend is lehetséges. Kérjük, erről tájékozódjanak az adott osztályon!
 • Rendkívüli esetben, kizárólag orvos igazgatói engedéllyel lehetséges a fentiektől eltérő időpontban a látogatás. Ennek kérelmezése az Orvos Igazgatóság 0674-501-601 telefonszámán, vagy az orvosigazgatosag@tmkorhaz.hu e-mail címen lehetséges. A rendkívüli orvos igazgatói engedélyről az igazgatóság értesíti az osztályt és a főportát.
 • Egy betegnél egy időben egy fő látogató tartózkodhat. A látogatás járóképes beteg esetén lehetőleg a többi betegtől lehetőleg elkülönülten (pl. a park területén) történjen!
 • A látogató számára érkezéskor és távozáskor is kötelező a KÉZFERTŐTLENÍTÉS!
 • Előzetes külföldi tartózkodást követően, 14 napig TILOS a látogatás!

 

BELÉPÉSI REND látogatók, járóbeteg-ellátásra érkezők és dolgozók számára:

 • A kórházba való belépés – a fenti szabályok betartása mellett – kizárólag az itt meghatározott beléptetési pontokon történhet: Ybl utcai porta, Rendelőintézet, Szülészet, Bőrgondozó.
 • Június 15-től GYALOGOS belépés a FŐPORTÁNÁL is lehetséges,
  • – járóbetegek és látogatók és számára a főbejárati csarnokon keresztül, ahol a kötelező COVID előszűrés megtörténik;
  • – dolgozók gyalogos közlekedése a látogatói és járóbeteg-forgalomtól elkülönítetten, kizárólag a főbejárat sorompós kapuján keresztül történhet!
 • Személygépjárművel való behajtás
  • JÁRÓBETEGEK ÉS LÁTOGATÓK számára indokolt esetben a főportánál történhet. Ekkor a személygépjármű valamennyi utasának a járműből kiszállva, a gyalogos betegforgalomnak fenntartott bejárón a főbejárati csarnokba lépve, át kell esnie a kötelező COVID előszűrésen, majd a gépjárműbe visszaülve, a sorompós bejáratnál a COVID előszűrés nyilatkozatát bemutatva hajthatnak be a kórház területére. A gépjárműre vonatkozóan, ez esetben megkell fizetni az intézmény „Gépjárművek behajtási rendje” szabályzata szerinti behajtási díjat.
  • KÓRHÁZI DOLGOZÓK kizárólag érvényes behajtási engedély birtokában, a főbejárati sorompónál hajthatnak be az intézmény területére. Amennyiben a dolgozó látogatni érkezik, vagy látogatót szállít, a jármű valamennyi utasának át kell esnie a kötelező COVID előszűrésen, a gépjármű csak ezt követően hajthat be az autós bejáraton!
 • Taxi behajtása hazafelé szállítás esetében lehetséges. A beteg/látogató által hívott taxi a kórház területére a COVID előszűrés mellőzésével behajthat, utasát a célépület előtt fölveheti és elszállíthatja, mivel a taxisofőr a kórház épületébe nem megy be, a többi beteggel és az egészségügyi személyzettel nem kerül kontaktusba.
  • A kórházba taxival érkező személynek a járműből kiszállva, a gyalogos betegforgalomnak fenntartott bejárón a főbejárati csarnokba lépve át kell esnie a kötelező COVID előszűrésen, ahonnan szükség esetén a belső betegszállítás viszi tovább.
 • Az előszűrésen COVID-gyanúsnak minősített eseteket a kórház betegszállító szolgálata viszi a fertőző ambulanciára

 

BETEGEKNEK SZÓLÓ CSOMAGOK KÉZBESÍTÉSÉNEK VÁLTOZÁSA:

 • A látogatás fenti változásaival egyidejűleg a betegeknek szóló csomagok Főportán való leadása és onnan azok kórházi elszállítása, kézbesítése MEGSZŰNIK. A csomagokat a továbbiakban a látogatási idő alatt, személyesen a hozzátartozó adhatja át a betegnek.
 • Ettől eltérő időben csak akutan osztályra felvett beteghez vihető fel csomag. Az akut felvételről az osztály értesíti a főportát.

 

ELLÁTÁSSZERVEZÉSI ÉS EGYÉB VÁLTOZÁSOK:

 • A kórházba belépő személyek COVID hordozás rizikója miatt szükséges kontrollját fenn kell tartani!
 • Külföldről haza térő betegek esetében elektív ellátásra kizárólag a hazatérést követő 14 napon túli időpont adható!

 

A biztonsági intézkedések fenntartása kórházban fekvő betegek és az ott dolgozók egészségének megóvása, az osztályok működőképességének megtartása, a vírus behurcolásának megakadályozása érdekében történik.

Az intézmény vezetése továbbra is számít a lakosság megértő együttműködésére!

 

Dr. Németh Csaba
főigazgató