EU támogatott fejlesztések – ARCHÍV

 

EFOP-1.10.2-17-2017-00050. Egészségügyi humánerőforrás fejlesztés.

 

EFOP-2.2.18-17-2017-00047. Betegbiztonság növelését célzó infrastrukturális fejlesztések.

 

KEHOP-5.2.11. Napelemes kiserőmű létesítése

 

EFOP-2.2.0-16-2016-00003 Egységes ápolási eszközpark kialakítása

 

HEFOP 4.4. Egészségügyi információ-technológiai fejlesztés

 

TIOP 2.2.2-08/2-2009-006. Sürgősségi betegellátás fejlesztése SO1 szintre

 

TIOP 2.2.4-09/1-2010-0029. Struktúraváltó infrastruktúrális fejlesztés (H-épület)

 

TIOP-2.2.2/C-10/1-2011/0006. PIC fejlesztése a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórházában

A projekt összértéke 47.589.000 Ft, vállalt önerő 10% A megvalósítási időszak: 2011. 10. 01-től.
Orvostechnikai eszköz és informatikai rendszer beszerzése a Gyermekosztály Koraszülött részlegére.

A gyermekosztály koraszülött részlege II. szintű intenzív neonatológiai osztálynak megfelelő feladatot lát el, folyamatos nappali és ügyeleti szolgálati rendszerben. A koraszülött részleg a tárgyi feltételek orvosi műszerekre vonatkozó előírásainak darabszám, összetétel szerint alapvetően megfelel, az osztályon azonban több alapvetően fontos eszköz műszaki állapota régi, elavult, rossz állapotú, szükségessé vált a cseréjük. Az érvényes előírások és iránymutatások szerint a kórház koraszülött részlegének eszközellátottsága, azok műszaki megfelelősége alapján 4 db klinikai inkubátor, 2 db intenzív inkubátor, 6 db pulsoximéter, 4 db infúziós pumpa, 2 db betegőrző monitor, 1 db  ultrahang készülék, ill. a rendszer integrációjához szükséges informatikai eszközök beszerzését célozza meg a pályázat, mellyel a meglévő eszközpark számos darabja kerül lecserélésre.
Vállalás: Orvostechnikai eszközök átlagéletkorának csökkentése.

 

DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-dunántúli Régióban (konzorciumi formában megvalósuló 100% támogatásintenzitású projekt)

A konzorciumot a Dél-dunántúli régió rehabilitációs szolgáltatás-fejlesztésben érintett egészségügyi szolgáltatói alkotják, ennek tagja az Tolna Megyei Balassa János Kórház. A pályázat megvalósulásával pszichiátriai, kardiológiai, tüdőgyógyászati és mozgásszervi rehabilitációs szakterületen történik orvosi rehabilitáció infrastrukturális fejlesztés a régióban. A pályázati forrásból a kórház C épületének, Elme-reuma épületének földszintje és a palánki telephelyépület részleges rekonstrukciója valósul meg. A Tolna Megyei Balassa János Kórház 594 m Ft értékben pályázott támogatásra, 569 m Ft-ot nyert, melyből épület felújításra, bővítésre mintegy 431 m, orvos-szakmai gép- műszer és berendezés beszerzésre 87 m értékben kívánunk fordítani. A tervezett fejlesztésekkel nem csak a rehabilitációs tevékenység orvos és ápolás szakmai színvonala, hanem az ellátott betegek komfortja is jelentősen javítható lesz.
A Támogatási Szerződés 2012. június 27-jével került aláírásra, július 1-jén indult el a projekt tényleges megvalósítása.

 

TÁMOP 6.2.4.A-11/1-2012-0017. Foglalkoztatás támogatása a Tolna Megyei Balassa János Kórház számára (100%-os támogatásintenzitású pályázat foglalkoztatás bővítésre)

A projekt összértéke: 199 685 335 Ft.
A megvalósítási időszak: 2012. 04. 16 – 2014. 07. 15.
A pályázat célja humán erőforrás bevonása az egészségügyi ellátó rendszerbe, a foglalkoztatás bővítése.

A pályázat lehetővé teszi hiányszakmákban és tartósan betöltetlen státuszokon orvosok foglalkoztatását, kiemelt bérezéssel. Köztük szakorvosok és rezidensek is találhatók. A sürgősségi osztályra folyamatban van sürgősségi szakasszisztensek képzése, az új munkakörbe kerülő dolgozók bérezésére szintén támogatást jelent a pályázat.
Kötelező előírás mobil teamek felállítása, ehhez új szakembereket (dietetikus, gyógytornász stb.) kívánunk felvenni.
A pályázat keretében mindösszesen 27 fő foglalkoztatásának finanszírozása valósul meg, ebből 8 fő új munkakörbe kerül, a többiek új munkavállalók. (4 fő osztályvezető főorvos, 6 fő rezidens és 3 szakorvos munkafelvételére kerülhetett sor. Továbbá 3 fő pszichológus, 1 fő logopédus, 1 fő diplomás ápoló, 1 fő gyógytornász, 1 fő dietetikus valamint 7 fő sürgősségi szakápoló)
A pályázat keretein belül sor kerül továbbá az un. dekubitusz, táplálási és burn- out team felállítására, ez utóbbi az egészségügyi dolgozók kiégés megelőzését szolgálja.

 

TÁMOP-6.2.2/A/11/1-2012-0028. Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében (Képzési-és ösztöndíj támogatás a konvergencia régiókban)

A projekt összértéke: 124.966.200 Ft 100% támogatásintenzitás A megvalósítási időszak: 2012. szeptember 1 – 2015. március 31.
A pályázat célja képzésekben való részvétel támogatása mind orvosi mind szakdolgozói területen.
Orvosi területen 2 fő rezidens és 8 fő szakorvosi képzésben részt vevő kollégát van módunk támogatni, a képzések mindegyike hiányszakmának minősülő területeken történő továbbfejlődésre ad lehetőséget. 
Szakdolgozói továbbképzések tekintetében 4 fő műtéti szakasszisztens, 8 fő CT/MR asszisztens, valamint 17 fő haematológiai és transzfúziológiai asszisztens képzésére kerülhet sor.
A pályázat a képzés költségeinek támogatása mellett lehetőséget biztosít ösztöndíj folyósítására, amely támogatja a továbbképzésben való részvételt és munkahelymegtartó hatása van. A pályázat lehetővé teszi továbbá nappali oktatásban részt vevő ápolóhallgatók ösztöndíjban való támogatását, mellyel a hiányszakmának számító ápolói utánpótlást segíti.

 

TÁMOP 6.1.2-13/1-2013-0007. Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán (konzorciumi formában megvalósuló 100% támogatásintenzitású projekt)

A projekt összértéke:14.289.260 Ft, kórházunk támogatási összege:4.580.960 Ft Megvalósítási időszak: 2013. szeptember 1. – 2014. október 31.
Tolna megyében kórházunk vezetésével 3 tagból álló konzorcium alakult a dohányzásról való leszokás elősegítése, a helyi tüdőgondozók bázisán alapuló csoportos leszokási program megvalósítása érdekében. A program keretében a tüdőgondozóban – egy erre a célra kialakított és felszerelt helyiségben – dohányzásról való leszokást segítő, a lakosság számára ingyenesen hozzáférhető csoportos tanácsadások tartására kerül sor. A projekt megvalósulásának eredményeként javul a megyében a szolgáltatások elérhetősége; csökken a dohányzók aránya, a dohányzással összefüggésbe hozható megbetegedések száma, visszaszorul a passzív dohányzás. Az életmódbeli tényezők, a dohányzásról való leszoktatás és a szemléletváltozás révén cél az egyének egészségi állapotának javítása, így a foglalkoztathatóságuk növelése.