Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó szerződések – 2015

A Mindenkor hatályos 2003. évi CXXIX. törvény alapján kötelezően közzéteendő szerződések 2007.07.01.-től

2015
Kötszerek beszerzése KB-31/2014:

Szemészeti műlencsék beszerzése KB-35/2014:

REHAB építési beruházás II. ütem (DDOP 3.1.3/C-11-2011-0001):

Árubeszerzés DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001

258,7 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű telepítése (KEOP-4.10.0/K/14-2014-0050)

Tornatermi eszközök beszerzése DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001

Földgáz közös

Röntgensugárzáson alapuló diagnosztikai eszközök szállítása (KEOP-5.6.0/E/15)

A Belgyógyászati épület felújítása és 99,8 kw névleges teljesítményű napelemes kiserőmű telepítése