Minőségirányítás

2017-01-02

Minőségirányítási csoport

feladat, tevékenység
Az intézmény 2006 óta rendelkezik tanúsított minőség- és környezetirányítási rendszerrel.
A csoport tevékenysége az egészségügyi törvény, a MEES (Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok), az ISO 9001 és az ISO14001 szabványok előírásainak és elveinek teljesítésére irányul, ennek keretében feladata:

  • az integrált minőségirányítási rendszer folyamatos működtetése, ellenőrzése, működési hatékonyságának értékelése és fejlesztése, a szükséges javító intézkedések és módosítások meghatározása,
  • a vonatkozó követelmények, elvárások beépítése az intézmény folyamataiba,
  • a működésirányítás támogatása, átlátható, ellenőrizhető és fejleszthető folyamatok kialakításával,
  • az intézmény stratégiához kapcsolódó minőségfejlesztési célok és indikátorok kitűzése, értékelése, felülvizsgálata, aktualizálása,
  • belső és külső auditok előkészítése, végrehajtása, ill. közreműködés az auditok során, az audit eredmények értékelése,
  • javító, helyesbítő intézkedések tervezése, koordinálása, hatékonyságának értékelése,
  • elégedettségi vizsgálatok tervezése, szervezése, eredményei alapján intézkedési terv kezdeményezése,
  • minőségügyi információs rendszer működtetése, kapcsolattartás az osztályok minőség- és környezetirányítási megbízottjaival, munkájuk segítése és koordinálása, minőségügyi oktatások szervezése és lebonyolítása,

Funkcionálisan a Minőségirányítási csoporthoz tartoznak az osztályok minőség- és környezetirányítási megbízottjai, akiknek feladata az integrált minőségirányítási rendszer működtetéséből adódó osztályos teendők ellátása (pl. kapcsolattartás a minőségügyi irodával, információk átadása az osztályon, auditra való osztályos felkészülés irányítása, részvétel a belső és külső auditokon, nem-megfelelőségek kezelése, stb.). Szintén funkcionálisan kapcsolódik a csoporthoz az intézmény környezetvédelmi szakmérnöke.

elérhetőségek
Osztály helye: I-épület, I. emelet 112. (térkép)         Nyitvatartási idő: 7.30 – 15.30

Horváth Sándor minőségirányítási csoport megbízott vezetője
Telefon: (0674) 501-613
e-mail: horvath.sandor@tmkorhaz.hu

Dr. Salamon Csaba minőségügyi munkatárs, orvos-szakmai tanácsadó
Telefon: 06 30 2680924

György Péter környezetvédelmi szakértő, hulladékgazdálkodási felelős, védelmi referens
Telefon: 06 20 3449830
e-mail: gyorgy.peter@tmkorhaz.hu