Közbeszerzési osztály

2020-01-10

feladat, tevékenység
Szakértői tevékenységével segíti az intézmény vezetőit és a szervezeti egységek jogszerű működését. A hatáskörébe tartozó területen a jogszabály-változások és a joggyakorlat változásának folyamatos figyelemmel kísérése és tájékoztatás az intézmény vezetői részére a vonatkozó változásokról.
Központi tervezési és jelentéstételi, adatkezelési feladatok:

  • Az intézmény beszerzési terve alapján a Közbeszerzési Terv elkészítése aktuális módosítása.
  • Az intézmény közbeszerzési tevékenységéhez kapcsolódó jelentéstételi kötelezettséghez a teljes körű adatszolgáltatás elkészítése.
  • A jogszabályi előírásoknak megfelelő dokumentumok feltöltése az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe, valamint az Intézmény honlapjára.
  • A közbeszerzési eljárások során keletkezett iratok, szerződések, jelentések, összegzések, az EKR-ben szereplő adatok, stb. dokumentálása, archiválása és gondoskodás a törvényileg előírt 5 évig történő megőrzésükről.

Közbeszerzési tevékenység:

  • Az előkészítő tevékenység körében az egybeszámítás ellenőrzése a beérkező igények ismeretében, az eljárás meghatározása, előkészítése az igénylő szervezeti egység által megadott műszaki tartalom alapján.
  • A közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása önállóan vagy külső közreműködő bevonásával a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (X 19.) Kormányrendelet, valamint további hatályos, kapcsolódó jogszabályok és közbeszerzési hatósági útmutatók alapján.

elérhetőségek
Osztály helye: W-épület (térkép)          Rendelési / látogatási idők

Telefon: (0674) 501-500 /269