Kertészeti csoport

2020-01-10

feladat, tevékenység
Alapfeladat az intézmény összes zöldterületének ápolása, gondozása, az épületek környezetének, valamint az összes útnak és járdának megfelelő állapotban tartása. A kertészeti és gondozási munkákat a kertészeti csoportvezető irányításával és ellenőrzésével, a csoport dolgozói hajtják végre.

 • A munkafolyamatok tervezése évente, a változó feltételekhez és elvárásokhoz igazodva. A terv elkészítésénél a csoportvezetőnek az előző időszak tapasztalataiból kell kiindulnia.
 • A mindenkori tervezésnél a személyi, technikai adottságok figyelembevételével, a környezetvédelmi és higiéniai elvárások érvényre juttatásával a gazdaságos megvalósíthatóság legyen a döntő követelmény.
 • A napi tevékenység feladatelosztása, melyet a csoportvezető a reggeli műszakkezdéskor végez, személyenként megjelölve a napi feladatot, annak idő, eszköz és anyagigényét.
 • A napi feladatelosztás hiányában a feladatok periodikus ismétlődéséből adódó gyakorlat az irányadó, valamint az ehhez társuló területenkénti felelősség megoszlás. Minden dolgozó az általa legjobban ismert, legmegfelelőbben végzett feladatot látja el, amely területért folyamatosan felelős.
 • Parkok és növényágyak gondozása: 
  Folyamatos: a növények gondozása a nedvesség és tápanyagszükséglet szerint, valamint az évszaknak megfelelő növényápolás, fajtától és elhelyezéstől függően. Gyomirtás, talajlazítás. Kertészeti csoportvezető elrendelése, irányítása szerint: növények átültetése, telepítése, talajcserék, tápértéknövelés, ritkítás vagy kivágás, valamint fű és sövénynyírás. Szabadföldi öntözések meghatározott időben és időtartamban. Szükség szerinti vegyszeres növényvédelem, melyet megfelelő képesítéssel rendelkező (zöldkönyves) dolgozó végezhet, a megfelelő védőfelszerelések használatával.
 • Utak és terek tisztítása:
  A hét kijelölt takarítási napjain a teljes terület takarítását el kell végezni a rendelkezésre álló létszámmal, a reggeli feladatelosztás szerint. Az utak és terek állapotától függően kell a felsöpréseket elvégezni, az ott elhelyezett hulladékgyűjtőket minden takarítás alkalmával üríteni kell, a hulladék összegyűjtésére szolgáló műanyag zsákba, melyet bekötve kell a hulladéktárolóba helyezni a kijelölt lerakóhelyeken. Esetlegesen fellelt állatai tetemeket külön kell gyűjteni és a kijelölt helyen, megfelelő módon elásni. A téli időszakban a takarítás a hó eltakarításra is kiterjed, melyet a járdák és utak csúszásmentesítésével is ki kell egészíteni. A hóügyelet vezetője a kertészeti csoportvezető. A hóügyelet munkaerő szükségletét a kertészeti dolgozók és más szervezeti egységek dolgozói biztosítják.
 • A feladatok ellátását segítő eszközök előkészítő karbantartását, a szükséges javításokat és felújításokat a teljes eszközállományra a téli időszakban kell elvégezni, tárolását a kijelölt raktárban oly módon megoldani, hogy a megfelelő használhatóság biztosított legyen. A további karbantartásokat szükség szerint kell végezni, lehetőleg kihasználva az időjárás okozta üzemszünetet.
 • Az üzemanyag beszerzést a szervezeti egység részére biztosított üzemanyag kártyával havi rendszerességgel kell elvégezni a csoportvezetőnek. A tárolását a kijelölt zárható tároló helyen biztosítani és a felhasználás mértékében, eszközönként kiadni. Havonta el kell számolni a felhasznált üzemanyagról géptípusonként, üzemórára vetítve.
 • Kérés esetén az intézmény osztályain és részlegein dísznövényeik és szobanövényeik rendezése.
 • A kertészeti csoport tevékenységét kiszolgáló helyiségek megfelelő tisztántartását a heti rendszerességgel végzendő takarítással kell biztosítani. A takarításnak ki kell terjedni az összes járófelület nedves feltakarítására, a bútorfelületek és berendezési tárgyak felületének portalanítására, a szociális helyiségekben a rendszeres fertőtlenítőszeres tisztítások, szükség szerinti vízkőoldások elvégzésére. Negyedévente az ablaktisztításokat, ajtók és mosható felületek fertőtlenítőszeres lemosását is el kell végezni, a függönyöket és terítőket tisztára kell cserélni. A takarítást a csoportvezető beosztása szerint erre a feladatra kijelölt személynek kell végezni.
 • Az intézmény rendezvényeinek megfelelő színvonalú lebonyolítását jól szervezett előkészítéssel (területfenntartás, kordonozás) rakodási, szállítási feladatok elvégzésével kell segíteni, a rendezvény utáni rend és tisztaság helyreállításában is szükség szerint részt vállalva.

elérhetőségek
Telefon: (0674) 501-500 /155, 254