Hitéleti szolgálat

2020-01-10

feladat, tevékenység
A Magyar Alkotmány minden állampolgár számára biztosítja a szabad vallásgyakorlatot, ezért a kórház is megteremti a hitélet gyakorlásának lehetőségét az intézmény betegei számára. A szolgálatot közalkalmazotti jogviszonyban álló lelki gondozó szakember végzi. Közvetlen felettese a főigazgató. Feladatai:

  • lelki segítségnyújtás betegek és dolgozók részére, lelki gondozói beszélgetések, szertartások biztosításával,
  • hitéleti összejövetelek, istentiszteletek szervezése a Hitéleti szolgáltatások szabályozás szerint,
  • betegágy melletti látogatások a betegségük kapcsán pszichés támogatásra szoruló betegeknél.

Az ápolók, főnővérek, kezelő orvosok vonatkozó feladatait a Hitéleti szolgáltatások szabályzata tartalmazza.

elérhetőségek
Osztály helye: A-épület (térkép)          Rendelési / látogatási idők

Telefon: (0674) 501-500 /327