Beruházási és eszközgazdálkodási osztály

2020-01-10

feladat, tevékenység
Az intézmény beruházási, felújítási és rekonstrukciós szükségleteinek, gép és műszer beszerzési igényeinek szakmai és jogszabályi követelményeket, minőségi elvárásokat érvényre juttató teljesítése, megfelelő tervezés és ellenőrzés biztosításával.

Javaslat tétel a szükséges rekonstrukciókra, felújításokra orvosszakmai igények és programok alapján, valamint a szakmai és törvényes előírások szerint rendszerbe foglalni azokat.
Fejlesztési, beszerzési, selejtpótlási tervek készítése, realizálása elsődlegesen az orvostechnikai eszközök vonatkozásában.
Tanulmányterv, engedélyezési terv, kivitelezési terv készítése.
Szakhatósági engedélyeztetések lefolytatása.
Az elkészült kiviteli tervek és egyéb igények alapján versenytárgyalások anyagainak előkészítése.
Kivitelezői, szolgáltatói pályázatok átvizsgálása, kiválasztása, az aktuális szerződéskötések kezdeményezése.
Az elindult beruházást ellenőrizni és ellenőriztetni műszaki ellenőrei útján, az átadás, aktiválás, használatba vétel, garanciális felügyelet ellátását is biztosítva.
Vagyongazdálkodás részeként kataszteri nyilvántartás. Felügyeleti szervek és ellenőrző hatóságok részére kimutatásokat készíteni vagyoni és tárgyi eszközökről, a vonatkozó törvényi előírások szerint.
Pályázatok figyelése, az aktuális pályázatok elkészítése és benyújtása, s az elnyert pályázatok célnak megfelelő megvalósítása.
Az orvos- és kórháztechnikai gépek, műszerek, eszközök és ezek tartozékainak fejlesztése és beszerzése; üzembe helyezése.
Új eszköz beszerzésekor az igények felmérése, specifikáció készítése, szakmai véleményeztetés, kapcsolattartás a gyártókkal, forgalmazókkal. A jóváhagyott specifikáció alapján árajánlatok kérése, azok értékelése, megrendelés.
Üzembe helyezéskor az üzemeltetési hely biztosítása, a megfelelő installációval, az eszköz szállítás utáni átvétele, (kivéve, ha az raktárba érkezik) tartozékok fogyóeszközök felmérése, a dokumentáció és a megfelelőségi tanúsítványok meglétének ellenőrzése, a kezelőszemélyzet betanítása/betaníttatása.
A nagy értékű tárgyi eszközök bevételezésekor – a finanszírozási osztállyal együttműködve az állományba vétel bonyolítása. A beérkezett számla ellenőrzése, láttamozása.
Új kiépítésű egészségügyi létesítmények esetén adatszolgáltatás a tervezőnek.
Meglévő egészségügyi létesítmények esetében összeállítani a rekonstrukcióra váró egészségügyi létesítmény műszaki dokumentációját a meglévő tervekből és műszaki leírásokból.
Átvizsgálni a vonatkozó összes hatósági engedélyt, és betarttatni az ott előírtakat.
Ismertetni a tervezővel a kórház igényét a felújításra kerülő épületre, épületekre vonatkozólag. Pontosítani minden olyan építészeti, épületgépészeti, orvos-technológiai igényt, melyeket a készülő rekonstrukciós tervnek tartalmazni kell.
Kivitelezési munkák ellenőrzése: részt venni a kivitelezőnek történő átadás-átvételi eljáráson, biztosítani a kivitelezési munkák zavartalan megkezdését, egyidejűleg jegyzőkönyvet készíteni az átadás – átvétel körülményeiről. A kivitelezési munkák során folyamatos műszaki ellenőrzéssel feltárni mindazon hibákat, hiányosságokat, minőségbeli eltéréseket, amelyek a kivitelezés során felmerülnek, ezeket dokumentálni és a kivitelezővel kijavíttatni.

elérhetőségek
Osztály helye: W-épület (térkép)          Rendelési / látogatási idők

Telefon: (0674) 501-522