Belső ellenőrzés

2020-01-10

feladat, tevékenység
A főigazgató köteles gondoskodni a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről. A belső ellenőrzési tevékenység, az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló belső ellenőrrel valósul meg. A belső ellenőr tevékenységét a főigazgatónak közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg. A belső ellenőr a belső ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be. A belső ellenőr feladata:

  • Összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terveket, majd a főigazgató jóváhagyását követően, illetve a főigazgató egyedi utasításai alapján végrehajtja azokat, valamint nyomon követi az intézkedések megvalósulását.
  • Az ellenőrzési program teljesítését, az ellenőrzési jelentés elkészítését befolyástól mentesen végzi, melynek tartalmáért (megállapítások, javaslatok) felelősséggel tartozik.
  • Tájékoztatja a főigazgatót az éves ellenőrzési terv megvalósulásáról, az attól való eltérésekről, elkészíti az éves ellenőrzési jelentést.
  • Évente értékeli a belső ellenőrzés tárgyi és személyi feltételeit, javaslatot tesz a főigazgatónak az éves tervvel történő összehangolására.
  • Vezeti az ellenőrzések nyilvántartását, gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok legalább 10 évig történő irattári megőrzéséről, illetve a birtokában lévő dokumentumok, adatok biztonságos tárolásáról.
  • részt vesz a főigazgató által jóváhagyott éves képzési terv szerinti, illetve szakmai fejlődését biztosító egyéb képzéseken.

A belső ellenőrzési tevékenység részletes szabályait a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza

elérhetőségek
Osztály helye: I-épület (térkép)          Rendelési / látogatási idők

Telefon: (0674) 501-500 /227