Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó szerződések – 2014

A Mindenkor hatályos 2003. évi CXXIX. törvény alapján kötelezően közzéteendő szerződések 2007.07.01.-től

2014
REHAB építési beruházás (DDOP 3.1.3/C-11-2011-0001):

MR szervízszolgáltatás (TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029):

Földgáz közös:

Villamos energia közös: