Italautomaták 2023.

Pályázati felhívás kivonat

 

A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház (Székhely: 7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7., képviselő: dr. Németh Csaba főigazgató), mint kiíró (a továbbiakban: „Kiíró”) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) rendelkezéseinek megfelelően nyilvános pályázati felhívást tesz közzé.

A pályázati felhívás eredményeként megkötendő bérleti szerződés célja, hogy Bérbeadónál, mint közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál nyugat-európai standardoknak megfelelő, színvonalas meleg- és hidegital automata és snackautomata szolgáltatás kerüljön kialakításra és fenntartásra, mellyel a betegek, hozzátartozók és alkalmazottak komfortérzete növelhető. A minőségi és igényes szolgáltatás, az igényekhez igazított kínálat, és ezáltal a beteg-elégedettség növekedése a betegellátás hatékonyságát és eredményességét támogatja.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság 2023. március 10. napján kelt tájékoztatása alapján 2023. január 1. napjától a szóban forgó, Bérbeadó által vagyonkezelt ingatlan tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja, azonban vagyonkezelő a kizárólag ingatlanokra irányuló történő hasznosítás esetében jogosult az MNV Zrt. jóváhagyása nélkül ezt megtenni önállóan, saját jogkörben és felelősségére.  Erre tekintettel Bérbeadó az 1. számú melléklet szerinti bérleti szerződéssel kíván a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház, mint a tárgyi esetben hasznosított ingatlan területén hideg- és melegital, valamint snackautomaták üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződés odaítélése céljából nyilvános pályázati eljárást lefolytatni önállóan, saját jogkörben és felelősségére a fentiekben hivatkozott törvények figyelembevételével.

  1. A nyílt pályázati eljárás tárgya:

„A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház területén Hideg- és melegital, valamint snackautomaták üzemeltetése bérleti szerződés keretében”

Kiíró a következő helyiségekben kíván Automatákat elhelyeztetni:

Épület, helyszín megnevezése Bérlendő terület Automata típusa
B épület alagsor 2 m2 Hidegital-automata
B épület, Baleseti 2 m2 Melegital-automata
Bőrgyógyászat 2 m2 Melegital-automata
C-épület  2 m2 Melegital-automata
Elmeosztály 2 m2 Melegital-automata
Főporta 2 m2 Melegital-automata
Gyermekosztály 2 m2 Melegital-automata
Gyermekosztály 2 m2 Snackautomata
H-épület, Váróterem 2 m2 Snackautomata
H-épület, Váróterem 2 m2 Melegital-automata
Lila épület 2 m2 Melegital-automata
Műtőblokk 2 m2 Hidegital-automata
Műtőblokk 2 m2 Hidegital-automata
Műtőblokk 2 m2 Melegital-automata
Műtőblokk fsz. aula 2 m2 Melegital-automata
Műtőblokk fsz. aula 2 m2 Melegital-automata
Műtőblokk fsz. aula 2 m2 Snackautomata
Rendelőintézet 2 m2 Hidegital-automata
Rendelőintézet 2 m2 Melegital-automata
Rendelőintézet 2 m2 Snackautomata
Rendelőintézet 1. em.  2 m2 Melegital-automata
Szülészet 2 m2 Hidegital-automata
Szülészet 2 m2 Melegital-automata
Tüdő osztály 2 m2 Hidegital-automata
Tüdő osztály, Belgyógyászat 2 m2 Melegital-automata
Műtőblokk 2.em. (dolgozói) 2 m2 Melegital-automata
Műtőblokk 2.em. (dolgozói) 2 m2 Snackautomata
  1. A pályázati felhívás, illetve mellékleteinek rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:

Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét arra, hogy a nyilvános pályázati eljárásban való részvétel feltétele a Pályázati felhívás és mellékleteinek az „átvétele”, amely alatt Kiíró jelen nyilvános pályázati eljárás esetében annak letöltését érti. Ezen dokumentumok letöltését a Pályázó a Kiíró által, a Pályázati felhívás 5. számú mellékletét képező nyilatkozat a pályázati felhívásban foglalt feltételek tekintetében megtételével és annak az ajánlat részként történő benyújtásával igazolja vissza.

Kiíró a Pályázati felhívást és mellékleteit ingyenesen, elektronikus úton bocsátja a Pályázók rendelkezésére.

Az elektronikus úton történő rendelkezésére bocsátásának érdekében a Pályázónak jelen Pályázati felhívás kivonat 1. számú mellékletét képező Regisztrációs űrlapot szükséges kitöltenie, majd azt követően e-mail (a tárgyi pályázati eljárás kapcsolattartójának e-mail címére: kozbeszerzes@tmkorhaz.hu) útján megküldenie a Kiíró részére.

Kiíró az érdeklődő Pályázó által megküldött Regisztrációs űrlapon megjelölt kapcsolattartási e-mail címen keresztül, elektronikusan fogja rendelkezésre bocsátani a tárgyi pályázati felhívást, illetve annak mellékleteit a Regisztrációs űrlap beérkezését követő 1 munkanapon belül.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 23. 10:00 óra

 A tárgyi nyilvános pályázati eljárásban érintett kapcsolattartó személy elérhetőségei:

Kapcsolattartó személy: Tukora-Szabó Bettina közbeszerzési referens

Telefon: +36 74 501-500/269

E-mail: kozbeszerzes@tmkorhaz.hu

Melléklet:

  1. számú melléklet: Regisztrációs űrlap