Humánpolitikai osztály

2020-01-10

feladat, tevékenység
Az intézmény teljes körű bér- és munkaügyi tevékenységének végzése, a vonatkozó jogszabályi követelmények betartása mellett, a Főigazgatóság és a Gazdasági-műszaki Igazgatóság szervezeti egységeként.
A humánerőforrás gazdálkodás célja, hogy biztosítsa az alkalmazottak leghatékonyabb foglalkoztatását a szervezeti és az egyéni célok megvalósítása érdekében. A szakmai képzésekben koordinátori feladatok ellátása.
Munkaügy: A közalkalmazottak jogszabálynak megfelelő be- és kiléptetése és ezzel kapcsolatos munkaügyi teendők ellátása szakmai segítségnyújtás munkaügyi kérdésekben a vonatkozó jogszabályok betartásával valamint beszámolási és statisztikai kötelezettségek teljesítése.
Bérszámfejtés: Az intézet dolgozóinak (közalkalmazotti jogviszonyban állók) – rendszeres és változó bérek , valamint a Tb-ellátások számfejtéséhez szükséges jelentések elkészítése az Államkincstár felé, a rendelkezésre álló KIR program használatával. Egyéb jogviszonyban (megbízási jogviszonyban) állók megbízási díjainak számfejtése, a közalkalmazotti jogviszonyban állók nem rendszeres és egyéb jövedelmeinek számfejtése az érvényes jogszabályok alapján.

Az osztály az intézmény alábbi bér- és munkaügyi feladatait látja el:

 • az intézet szakember szükségletének biztosítása, ezzel kapcsolatos munkaügyi teendők ellátása,
 • az intézet alkalmazottainak bér- és tb. ellátások számfejtéséhez szükséges adatszolgáltatás ellátása az Államkincstár felé,
 • nem rendszeres bérek és egyéb juttatások számfejtése, kifizetésre előkészítése,
 • további jogviszonyban állókkal kapcsolatos feladatok ellátása,
 • költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatok,
 • az intézet munkaerő gazdálkodási, és bérgazdálkodási terveihez a megfelelő információ beszerzése, rendszerezése, döntésre előkészítése,
 • beszámolóval kapcsolatos teendők ellátása,
 • jogszabályban előírt statisztikai adatszolgáltatások teljesítése,
 • információszolgáltatási kötelezettségek teljesítése,
 • álláspályázatok hirdetése, toborzás,
 • képzések tervezésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • sajtófigyelés, külső-belső kommunikáció,
 • kórház rendezvényeinek szervezése.

elérhetőségek
Osztály helye: I-épület (térkép)          Rendelési / látogatási idők

Telefon: (0674) 501-507