A Szekszárdi Megyei Kórház Fejlesztéséért Alapítvány

Az alapítvány székhelye: 7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.

Az alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet.


Alapítók:
A Balassa János Kórház hat dolgozója

Célja:

 • A műszaki és gazdasági feladatokat ellátó intézeti dolgozók részére anyagi segítségnyújtás a szakfeladatok ellátásához szükséges ismeretek megszerzéséhez, azok magasabb szintű megismeréséhez,
 • A kórház gazdasági műszaki dolgozói rekreációjának, szabadidős tevékenységének támogatása,
 • A gyógyító tevékenység és a kórház üzemeltetés infrastrukturális hátterének fejlesztése,
 • A kórház üzemeltetés humánpolitikai fejlesztése,
 • A kórház jó hírnevének növelése,
 • A kórház hatékonyabb működésének támogatása,
 • A működés szakmai színvonalának fejlesztése,
 • Az alapítvány tevékenységével kapcsolatos rendezvények szervezése és támogatása,
 • Az alapítvány céljaihoz szükséges szakirodalom, eszközök beszerzéséhez támogatás nyújtása,
 • Az alapítvány céljaihoz kapcsolódó pályázatok készítése.
 • Mint jogi személy, jótékony és karitatív tevékenységet végezzen Tolna megye lakosságának gyógyító-megelőző ellátás színvonalának javítására, a személyi és technikai feltételek támogatásával.

Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha az alapítvány céljainak eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadják.

Az alapítványi vagyont az Alapítók által létrehozott öt tagú kuratórium kezeli.

A Kuratórium elnöke: Märcz Zoltán, gazdasági-műszaki igazgató

A Kuratórium titkára: Pintér Emőke, finanszírozási és számviteli osztályvezető

A Kuratórium tagjai: Retkes Tibor, logisztikai osztályvezető

Gyulai Miklósné, élelmezési osztályvezető

Vass József, mosoda és textilgazdálkodási osztályvezető

Nyilvántartási szám: 35. (Tolna Megyei Bíróság Pk.60.107/2005/4.)

Adószám: 18865732-1-17

Bankszámlaszám: 71900065-10009024
Deviza számla, Euro: 10918001-00000097-88690001

Elérhetőségek: Tel.:06-74/501-615; Fax: 06-74/501-515

Web oldal: tmkorhazfejlesztesert.hu